تفاهم‌نامه‌های دانشگاه بدخشان با سایر دانشگاه‌ها

در پلان راهبردی پنج‌ساله‌ی دانشگاه بدخشان، داشتن دست‌کم ۱۰ تفاهم‌نامه با دانشگاه‌های داخلی و خارجی، لازم و ضروری است. امضای تفاهم‌نامه‌ی همکاری با دانشگاه‌های داخلی و خارجی، نهادهای بین‌المللی و نهادهای داخلی، مهم و ضروری بوده، در راستای رشد دانشگاه بدخشان، ممد و مفید واقع می‌شود. خوشبختانه دانشگاه بدخشان با دانشگاه‌ها و نهادهای زیادی تفاهم‌نامه‌ی همکاری امضاء نموده است که در  ذیل آن‌ها را معرفی می‌کنیم:

دانشگاه بدخشان در بیرون از کشور با دانشگاه‌های ذیل تفاهم‌نامه‌ی علمی امضاء نموده است:

 1. دانشگاه ملی تاجیکستان؛
 2. دانشگاه آموزگاری تاجیکستان؛
 3. دانشگاه کشاورزی تاجیکستان؛
 4. دانشگاه آسیای مرکزی؛
 5. دانشگاه سنکیانگ جمهوری خلق چین؛
 6. دانشگاه المصطفی ایران - واحد کابل.

پوهنتون بدخشان در داخل کشور با پوهنتون‌های زیر تفاهم‌نامه‌ی همکاری دارد:

 • پوهنتون کابل؛
 • پوهنتون پولی‌تخنیک کابل؛
 • پوهنتون تعلیم و تربیه‌ی کابل؛
 • پوهنتون تخار؛
 • پوهنتون هرات.

 

 

 

جریان امضای تفاهم‌نامه دانشگاه بدخشان با دانشگاه کردستان ایران