پوهنحی شرعیات

پوهنحی شرعیات در بهار سال 1392در دو رشته‌ی فارغ‌دهنده ( فقه و قانون، و تعلیمات اسلامی) با جذب 120 محصل اعم از پسر و دختر، در چو کات پوهنتون بدخشان ایجاد و شروع به فعالیت نمود. استادان شرعیات تا سویه‌ی ماستری، تحصیلات عالی دارند. اعضای کادر علمی این پوهنحی دارای رتب علمی پوهندوی، پوهنمل و پوهنیار اند. دوتن از استادان پوهنحی شرعیات، فعلا مصروف فراگرفتن تحصیلات عالی در مقطع دکترا در  مالیزیا و اندونیزیا می‌باشند. رشته‌ی تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات، در بخش شبانه نیز فعال بوده و تعداد زیادی از کارمندان دولتی و غیر دولتی بویژه عالمان دین و فارغان مدارس که از تحصیلات عالی بازمانده اند، در این بخش مصروف فراگرفتن تحصیلات عالی و رسمی اند. قابل یادهانی است که پوهنحی شرعیات از پوهنحی‌های کلیدی و ضروری پوهنتون بدخشان بوده و همه‌ساله صدها تن دانشجو، از بخش فقه و قانون، و تعلیمات اسلامی این پوهنحی به سویه‌ی کارشناس فارغ می‌شوند. پوهنحی شرعیات برای فعالیت‌های تحقیقی و عملی استادان و دانشجویان خود، دارای محکمه‌ی حقوقی ( کلینیک حقوقی )، کتاب‌خانه‌ی مجهز و دیگر تجهیزات و وسایل نیز می‌باشد.