پوهنحی کمپیوترساینس

پوهنحی کمپیوترساینس در سال ۱۳۹۴ خورشیدی، در پوهنتون بدخشان آغاز به فعالیت کرد. ابتدا در این پوهنحی، فقط دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی وجود داشت، اما در سال ۱۳۹۶، دیپارتمنت سیستم‌های معلوماتی نیز به این پوهنحی اضافه شد. پیش از این، رشته‌ی آموزش کمپیوتر، در پوهنحی تعلیم و تربیه‌ی پوهنتون بدخشان فعالیت می‌نمود..

این پوهنحی از سال ۱۳۹۵ تا حال، ۴ بار دانشجویان را از رشته‌ی تکنالوژی معلوماتی به جامعه تقدیم نموده است.  دانشجویان این پوهنحی با سپری نمودن امتحان ورودی ( کانکور ) از ولایات مختلف کشور جذب شده و از طرف استادان مجرب، تحت آموزش قرار می‌گیرند. این پوهنحی هم اکنون در بخش‌های « تکنالوژی معلوماتی » و « سیستم‌های معلوماتی »، فعالیت‌های علمی خویش را به پیش می‌برد و تلاش دارد که به‌زودی رشته‌ی « مهندسی نرم‌ افزار » را نیز در چوکات خود ایجاد کند.