پوهنحی تعلیم و تربیه

 

پوهنحی تعلیم و تربیه - هسته اساسی  پوهنتون بدخشان - که اکنون به‌عنوان یک پوهنحی فعال در جمع پوهنحی‌های پوهنتون بدخشان محسوب می‌شود، سنگ زیربنای آن برای نخستین‌بار در سال
 1366 خورشیدی یعنی همزمان با ایجاد مؤسسه‌ی عالی تربیه‌ی معلم ناصر خسرو گذاشته شده و به پیش برد فعالیت‌های اکادمیک آغاز نمود. این نهاد در سال
1377خورشیدی با ارتقای مؤسسه عالی تربیه‌ی معلم ناصرخسرو به انستیتوت پیداگوژی بدخشان، شکل رسمی مؤسسه تحصیلی دولتی را به خود گرفته و در چوکات وزارت معارف شروع به فعالیت‌های آموزشی کرد. پس از ایجاد اداره‌ی مؤقت و به میان آمدن تغییرات نوین در کشور، بویژه در عرصه‌ی تحصیلات عالی، در سال 1382 انستیتوت پیداگوژی بدخشان به پوهنحی تعلیم و تربیه در چوکات مؤسسه تحصیلات عالی بدخشان تغییر نام کرد که تا اکنون نزدیک به دو دهه می‌شود، این پوهنحی با داشتن رشته‌های چون کیمیا، فزیک، ریاضی و بیولوژی، در راستای تربیه‌ی نسل جوان و تقدیم نیروی بشری آموزش‌دیده و معلمان مسلکی به‌جامعه، مصروف خدمات و فعالیت‌های چشم‌گیر آموزشی می‌‌باشد. قابل یاددهانی است که از بدو ایجاد تا سال 1395، بخش علوم و  فرهنگ اسلامی نیز به‌عنوان یکی از بخش‌های فعال و فارغ‌دهنده در چوکات این نهاد تحصیلی وجود داشت؛ ولی پس از ایجاد پوهنحی شرعیات در بدنه‌ی پوهنتون بدخشان، به‌این پوهنحی ملحق شد.

در حال حاضر پوهنحی تعلیم و تربیه با داشتن رشته‌های فعال خود ( کیمیا، فزیک، ریاضی و بیولوژی)، بستر خوب پذیرش و جذب دانشجویان در سطح پوهنتون بدخشان می‌باشد. پوهنحی تعلیم و تربیه، دارای کتاب‌خانه، آزمایشگاه و دیگر سهولت‌ها برای استادان، کارمندان و دانشجویان است. قرار است در آینده، رشته‌های دیگر علمی نیز در این پوهنحی، فعال شوند.