پلان استراتیژیک

پيشـگفتــــار

      طرح پلان کاری در هر اداره لازمی می باشد که هر فعالیت پلان شده، زودتر وآسانتر به هدف میرسد. اصول پلان این است که فرصتها، توانایی ها، ضعف ها‌، وامکانات سنجیده شود. بنآ اين مجموعه که تحت عنوان پلان استراتيژيک پوهنتون بدخشان نهايي شده است، حاصل ارزيابي هاي واقعبينانه و علمي تعدادي از اساتید با تجربه پوهنتون بدخشان از وضعيت فعلی  نظام تحصیلی  ميباشد که طی نشست ها و مطالعات زياد با در نظرداشت نیازمندی های واقعی تهیه  گرديده است.

      این پلان  در هم آهنگي با تحولات تحصیلی امروزه در جهان ومطابق به  پلان استراتیژیک وزارت تحصیلات عالی ترتیب وتنظیم گردیده است. که بعد از اين تاريخ پوهنتون بدخشان سعی وتلاش خواهد کرد تا تمام فعاليت هاي خويش را براساس همين پلان استراتيژيک تنظيم نمايد.

     بحث پلان استراتيژيک در پوهنتون بدخشان در سال 1391 مطرح گرديد و به همکاري هئیت رهبری این نهاد اکادمیک  در سال 1392 نخستين طرح پلان استراتيژيک تدوین گردید ودرصورت امکان به چاپ خواهد رسید.

      نخستین هسته تحصیلات عالی در سال 1377با ایجاد پوهنحی های تعلیم وتربیه و طب در چوکات موسسه تحصیلات عالی بدخشان به فعالیت اکادمیک خویش آغاز نموده است. خوشبختانه تحولات سریع ، تغييرات بسيار مثبت در روند تحصیلی وفعالیتهای اکادمیک به صورت برجسته در این پوهنتون رونما گردیده است  و تجارب هيئات رهبري نيز غني تر از گذشته ميباشد، فلهذا در اوايل سال 1391 تصميم اتخاذ گرديد تا پلان استراتيژيک پنج ساله تنظیم گردد.

      اين برنامه با جديت تام پس از يک سال و چند ماه توسط اساتید با تجربه و به همکاری هئیت رهبری پوهنتون نهايي گرديد. طي اين مدت نشست ها و سيمينار هاي متعددي غرض نظر خواهي از استادان پوهنحی های مختلف صورت گرفته است. تهیه این پلان کار يک فرد نيست، بل کار يک تيم بزرگ است و از همه اعضاء محترم که در تهيه و ترتيب اين پلان با علاقهمندی خاص  سهم گرفته و زحمات فراوان را متقبل شدند اظهار سپاس وقدردانی مینمایم.

    دراينجا لازم میدانم که از تلاش های بی شایبه  آقايان محترم هر يک پوهنیار نعمت الله درخانی معاون علمی ، پوهیالی فیضان الحق فیضان معاون مالی واداری ، پوهیالی امین الله پویا رئیس پوهنحی تعلیم وتربیه، پوهنیار محمد جعفر طیار ریس پوهنحی ادبیات وعلوم بشری ، پوهیالی سیف الدین سرپرست پوهنحی اقتصاد، پوهیالی محمد انور ظفری سرپرست پوهنحی شرعیات،پوهیالی داکتر حامداعتمادی سرپرست پوهنحی زراعت، پوهنیار فیروزالدین امید آمر دیپارتمنت کمپیوتر ساینس ، احمد جاوید واثق آمر منابع بشری، مسؤولين ، همکاران اداره مرکزي پوهنتون بدخشان و ساير همکاراني که به گونه يی در تکميل اين کار مهم سهم فعال گرفته اند  قلباً اظهار شکران وسپاس نموده و برايشان موفقيت آرزو نمایم.

     اميدوارم اين پلان استراتيژيک یک رهنمود خوب براي توسعه و انکشاف در بخش های مختلف این نهاد علمی باشد، تابدین وسیله اسباب ارتقای دانش واعتلای ظرفیت های تخصصی این نهاد گردیده، وزمینه­ی عروج وصعود بیشتر را برای اعضای پوهنتون فراهم نماید.

 

باسپاس فراوان

پوهنیار خسرو نظری رئیس پوهنتون بدخشان
حمل سال 139
2

 

 مقــــدمـه

      جهان درطول تاریخ دستخوش تحولات عظیم سیاسی، اجتماعی، فرهنگی واقتصادی بوده که افغانستان هم از این امرمستثنی نمی باشد، تحولات سریع علمی، فرهنگی که در قرن بیستم در جهان شکل گرفت، بخصوص در سه دهه آخیر که عصر تکنالوژی معاصر نامیده می شود، تغییرات بزرگ فرهنگی واقتصادی را درجهان بوجود آورده که بدبختانه افغانستان در این زمان مصروف جنگهای تحمیلی بوده، روی این علل از کاروان جهانی بخصوص کاروان علمی خیلی عقب مانده است. افغانستان که سال ها قبل داراي يکي از سيستم هاي معتبر و شناخته شدۀ تحصيلات عالي در منطقه بود، که این جنگ ها تاثیرات نا گواری را به ویژه بالای سیستم تحصیلات عالی وارد نموده است . بسياري از ساختمان هاي پوهنتون ها و مراکز تحصيلات عالي ويران گرديد ، نصاب تحصیلی کهنه، کادرهای علمي آسيب ديده، نبود صنف هاي درسي مناسب ، لابراتوارها، کتابخانه هاي داراي منابع اندک و نبود تکنالوژي معلوماتي از جمله مشکلات جدي و مبرمي هستند که این نهادعلمی با آنها مواجه مي باشد و در نتيجه مشکلات برشمرده شده، تحقيقات بسيار اندکي در طي سال گذشته انجام پذيرفت. بدون شک، فرهنگ پژوهش که مرکز ثقل يک پوهنتون مدرن به حساب مي آمد، در بدخشان وجود نداشت. وضعيت تحصيلات عالي در بدخشان در اوايل سال 1377 که در آن زمان تعداد (    ) تن از جوانان در این موسسه مصروف فراگیری علم ودانش بودند. چندان مطلوب وپذیرفتنی نبود،  ودر نتيجه تا سال 1391 تعداد محصلان به  (2500) تن  دراین نهاد افزایش یافته ، ووضعیت روبه بهبود است.

      موانع مهمي که هم اکنون فراراه پوهنتون بدخشان  قرار دارند عبارت اند از نبود زیرساخت ها،کمبود کادرهای علمی ،لابراتوار ها،تکنالوژی معلوماتی ،کتابخانه مجهز،مراکز تحقیقات علمی، منابع مالی ، برق کافی ،وسایل ترانسپورتی ،مرکز صحی از جمله چالش های عمده این کانون علمی به شمار میروند که روندانکشاف علمی وتحصیلی را به کندی مواجه میسازد و نيازمند يک رهبري داراي ديدگاه بلند و با ابتکارويک استراتيژي مؤثر براي منابع بشري مي باشد. از اين رو، جايگاه انکشاف يک سيستم موثر براي پوهنتون بدخشان  که توان عرضه نيازهاي کشور را در سطح بالايي بشري داشته باشد، در قلب استراتيژي انکشافي پوهنتون بدخشان قرار دارد. در اين زمينه اتفاق نظر وجود دارد که يکي از لازمه هاي رشد و پويايي اقتصاد افغانستان ومنطقه، بهبود کيفيت سيستم تحصيلات عالي با کیفیت تحصیلی برای نسل جوان وآینده مي باشد. تحصيلات عالي يکي از هشت رکن استراتيژي انکشاف ملي افغانستان مي باشد که پوهنتون بدخشان یکی از نهادهای آن است؛ از اين رو، اين پلان استراتيژيک مرتبط با استراتيژي وزارت تحصیلات عالی  بوده و بازتاب دهندۀ ديدگاه، اهداف و مقاصد پوهنتون بدخشان براي آينده است.

تحقیقات نشان داده است که پوهنتون ها نقش اساسی در انکشاف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی دارند. رسالت پوهنتونها این است که افراد شایسته را با توانایی های خاص به جامعه ودولت تقدیم نمایند. طي پانزده  سال گذشته، پوهنتون بدخشان تلاش نمود تا دروازه خود را به روی نسل جوان کشور که طي جنگ هاي گذشته از نعمت تحصیل محروم مانده بودند، باز نماید. بنابر محدودیت های ساختاری واکادمیکی، نمي تواند پاسخگوي نيازهاي علاقمندان وتعداد روز افزون شاگرداني که دورۀ ليسه را به پايان مي رسانند وپوهنتون بدخشان را در امتحان کانکور انتخاب می کنند، باشد.

     در مادۀ 43 قانون اساسي افغانستان آمده است که: (تعليم حق تمام اتباع افغانستان است...) و در ادامه ياد آور مي شود که (تعليم تا درجه ليسانس در موسسات تحصیلی دولتي به صورت رايگان از طرف دولت تأمين مي گردد.) از تفسير اين ماده چنين استنباط مي گردد که محصلان از دولت توقع دارند که در مؤسسات تحصيلات عالي دولتي تا سطح ليسانس بايد مزد نپردازند. ساير مقرره ها و آيين نامه هاي مربوطه نيز به نهاد هاي تحصيلات عالي دولتي، اجازۀ فعاليت هاي تشبثاتي را نمي دهد، تا اين نهاد ها از طريق آن بتوانند در آمد خود را افزايش دهند و يا تمهيداتي را براي دريافت اعانه از والدين محصلان، بنگاه هاي تجارتي و تمويل کنندگان ايجاد نمايد.

ديــدگاه: ايجاد يک سيستم تحصیلات عالی  دولتی باکيفيت که جوابگوي نيازهاي رشد و انکشاف کشور باشد، منتج به بهبود رفاه عامه گرديده، به ارزش هاي ملي کشورومنطقه پا بند بوده، مجهز به دانش پيشرفته علمي و داراي مديريت عالي بوده و درسطح ملی و بين المللي داراي اعتبار و جايگاه برجسته باشد.

رســـالت: فراهم نمودن دسترسي برابر به تحصيلات عالي در مطابقت به پلان استراتیژیک وزارت تحصیلات عالی، براي تمام کساني که واجد شرايط علمي و اکادميک باشند و ايجاد پوهنحی ها ودیپارتمنت های مبتکر که توان ارائۀ تدريس، تحقيق و خدمات با کيفيت را داشته و فارغ التحصيلاني را تقديم جامعه نمايند که توان رقابت ملی ومنطقه یی را داشته باشند و در نگهداری وانکشاف ارزشهای فرهنگی، رشد اقتصادي، انکشاف اجتماعي، وحدت ملي و ثبات در منطقه و افغانستان سهیم باشند.

ارزش هــــــا:

تحصيلات عالي موثروبا کيفيت،

تقويت وحدت ملي

حفظ اخلاق و کرامت انسانی

تامین عدالت  وبرابری اجتماعی

ادارۀ سالم، مؤثر و کارآ

تقویت رهبری اکادمیک و تفویض صلاحیت به پوهنحی ها

شفافیت وحسابدهی

·       فرصت زایی

·       زمینه سازی برای رقابت های علمی سالم

·       ترویج فرهنگ نقدپذیری

·       تقویت  وتایید اصل نسبیت درقضایای اکادمیک

تحصـيلات عالـي موثروبا کيفيت:

      انکشاف سیستم تحصیلی در پوهنتون بدخشان متکي به موفقيت تلاش هايي است که در راستاي انتقال تحصيلات عالي به يک روش موثر و با کيفيت عالي باشد. بدون ترديد، هيچ ملتي نمي تواند به رشد اقتصادي، بدون داشتن يک سيستم تحصيلات عالي با کيفيت، دست يابد. کليد انکشاف اقتصادي، کيفيت تحصيلات عالي است نه تعداد محصلان، سطح فراغت و جذب محصلين در تحصيلات عالي.

     پوهنتون بدخشان، اهداف مشخصي را در راستاي بهبود کيفيت تحصيلات عالي به شمول تطبیق نصاب تحصيلي مطابق هدایت وزارت تحصیلات عالی، سيستم استخدام و ترفيع مبتني براصل شايسته سالاري ومقررات وزارت تحصیلات عالی، تعيين نموده است. همچنين، اين پوهنتون پاليسي هايي را جهت افزايش انجام تحقيقات و نشرات، بهبود تسهيلات (کتابخانه ها، تکنالوژي معلوماتي و ارتباطات، دسترسي به انترنت)، بهبود کيفيت و اعتبار دهي طرح نموده است.

     بهبود کيفيت، شامل تحقیق، ترفیع علمی، دریافت درجه تحصیل بالاتر از لسانس استادان وکارمندان پوهنتون وبهبود درس با معیارهای استندرد بین المللی، نيز مي گردد. اين پوهنتون هم مکلف به داشتن همان اعتبار و معيارهايي مي باشد که همه مؤسسات تحصيلات عالي دولتي داراي آن هستند. وبرای اعتباردهی از فعالیت های اکادمیک خود برنامه های را روی دست گرفته است و در تطبیق آن سیزده کمیته را موظف ساخته تا به اهداف پلان استراتیژیک خود نایل آید.

تقـــويت وحـدت ملــي

      يکي از شرايط کليدي براي تقويت وحدت ملي، انکشاف نظام تحصيلات عالي مي باشد که پوهنتون بدخشان هم مانند دیگر نهادهای تحصیلات عالی برای وحدت ملی تلاش می نماید. بخشي از پروسهء مذکور شامل بهبود زيربناهاي پوهنتون مي گردد. در همين راستا توسعه وانکشاف کتابخانه هاي عمومی در سطح پوهنتون، کتابخانه های پوهنحی ها، لابراتوارها، تکنالوژي معلوماتي و ارتباطات، بانک هاي معلوماتي و دسترسي به انترنت سريع، از جملۀ مهمترين اهداف پوهنتون بدخشان مي باشند. در حالي که پوهنتون بدخشان نيازمند تسهيلات زيربنايي بوده، تا بتواند تحصیل با کيفيت را ارائه نمايد که سبب سرعت بخشيدن به روند انکشاف و توسعه دانش اقتصادي در منطقه وافغانستان گردد.

حفظ حیثیت  و کـــرامـت انسانی

    پوهنتون بدخشان به مثابهء نهاد تحصیلی پابند به حفظ ارزش هاي اخلاقي، کرامت انساني و اعتماد واحترام متقابل بوده و به حيث الگوهاي اخلاقي براي محصلان عمل نموده و تمام تلاش خود را براي تربيت آنان به عنوان کادرها، فرهيختگان و محصلان جوان به کارمی بندد. تدريس و آموزش عالي، انجام تحقيقات و ارائه خدمات مربوطه در واقع زمينه هاي جستجوي حقيقت و چاره جويي براي مشکلات پيچيده ، رفع چالش هاو رفاه مردم را فراهم ميسازد. بدون داشتن معيارهاي عالي اخلاقي، چنين تلاش هايي نمي توانند موثرواقع شوند. در نهايت، اين ارزش ها، توأم با مهارت ها و دانش، شخصيت محصلان را به حيث شهروندان آگاه وسالم شکل خواهد داد که يک جامعه پيشرفته با انکشاف و پايدار را اساس گذاري مینماید.

مساوات وبـرابـري

     با در نظرداشت نابرابري هاي موروثي که در هر جامعه اي وجود دارد، پوهنتون بدخشان مکلف است تا از ارائه فرصت هاي برابر و منصفانه براي تمام کساني که مستحق ورود به سيستم تحصيلات عالي در این نهاد مي باشند، اطمينان حاصل نمايدکه هر پوهنحی موظف است تا پاليسي برابري خود را تدوين نموده و در زمينه  تطبيق آن بطور سالانه به پوهنتون گزارش دهد. پوهنتون بدخشان بر پيشرفت هاي حاصله نظارت نموده و زمينهء بحث و تبادل نظر ميان پوهنحی ها پيرامون پيشرفت ها، رفع چالش ها و موانع موجود را فراهم خواهد آورد تا آنها بتوانند تجارب شان را بايکديگر شريک سازند.

ادارۀ سالم، موثروکارا

      سيستم مؤثر پوهنتون بطور شایسته انجام وظيفه نموده و ازامکانات دست داشته خویش استفاده بزرگی را بدون تکرار عمل و هدردادن منابع به بار مي آورد. سيستم پوهنتونی کارا و مؤثر، توان ارائه خدمات موثر ، جهت حصول  به اهداف اجتماعي- انکشافي بدخشان ومنطقه  خواهد داشت.

     ادارۀ سالم، کليد مؤثريت و کارآيي است که ايجاد پوهنحی ها ودیپارتمنت های با کيفيت مستلزم مديريت سالم منابع بشري، از استخدام کارمندان گرفته تا ادارۀ امورمالی ، تحقيقاتي و ساير امور آن مي باشد. البته اين امر ایجاب  تفويض صلاحيت هاي لازم، از جانب پوهنتون بدخشان به بخش  های مربوط  در امور اکادميک آنان مي کند. در همين راستا، پوهنتون بدخشان مشغول بازنگري وبررسی پاليسي هاي کادر علمي آيين نامه ها، نشرات و مديريت منابع بشري مي باشد.

استقلالیت پوهنتون

     پوهنتون بدخشان در نظر دارد که طی چند سال آینده،در بخش های مختلف ظرفیت های خویش را بلند برده ومنابع مالی خویش را تقویت بخشیده و کارمندان اداری وتدریسی خویش را طبق قانون ومقررات جذب وپذیرش محصلان را فزونی بخشد ، وهمچنان نصاب تحصیلی خاص خود را طرح ودر تطبیق آن اقدام عملی گردد.

حسابدهي

    چنانچه استقلالیت اکادمیک برای تمام بخش های علمی موثر میباشد پوهنحی ها هموراه در زمينه اعتبار بخشيدن به نتايج فعالیتها و کارهای علمی ، کارهاي رقابتي در سطح مجموعي استناد نموده اند. بنابراين، فاکولته ها، کارمندان و محصلان شان در قبال کيفيت بازده فارغ التحصلان خود جوابگو مي باشند. وزارت تحصیلات عالی که مسئول اصلي پوهنتون ها مي باشد، از طریق این اداره انتظار دارد تا در مورد افزايش منابع، تمويل، رهبري و ادارۀ شان حسابده باشند. همزمان با آن این نهاد تلاش میورزد تا استقلال اکادمیک ومالی خویش  را افزايش دهد. از اين رو پاسداري از هويت پوهنحی ها  و صيانت از آزادي هاي اکادميک سيستم تحصيلات عالي با کیفیت  يک ضرورت انکار ناپذير مي باشد. بنابراین پوهنحی ها مکلف اند به پوهنتون حسابدهی داشته باشند تا پوهنتون بدخشان حسابدهی خوب به وزارت تحصیلات عالی واز آن طریق به مردم ودولت داشته باشد.

فرصت زایی

ایجاد فرصت های مساوی آموزشی وزمینه های برابر تحصیلی  برای کلیه شهروندان کشور به منظور فرهیخته ساختن جامعه­ی خویش. پوهنتون بدخشان به مثابه­ی یک نهاد علمی که عضو  پیکر تحصیلات عالی کشور می باشد،  تعهد دارد که با درنظرداشت اصول ومقررات کشور ومقام محترم وزارت ، گام هایی را بردارد، که  جامعه را  به سوی روشنایی ، علم مداری وقانون پذیری سوق دهد.

زمینه سازی برای رقابت های علمی سالم

پوهنتون بدخشان به عنوان یک نهاد اکادمیک،  درتبانی وتفاهم همیشه گی  با مقام محترم وزارت  ازهرگونه رقابت های سالمی که سبب  رشد وانکشاف علمی درسطح کشور ومنطقه شود، پذیرایی نموده ، ودرحد توان و استطاعت خویش می خواهد مجال  وموقعیت های تازه یی را در راستای تحقیق، تحصیل و دیگر امور علمی گشوده وایجاد کند.

ترویج فرهنگ نقدپذیری

شک وتردیدی نیست، که وقادی ونقادی از لازمه های محیط های علمی و اکادمیک در روزگار کنونی محسوب می شود، آزآن جایی که نقد ونقد پذیری علل تام و اسباب  تمام  کسترش وبسط مسایل علمی شمرده می شود؛ پوهنون بدخشان برخود هایی که با معیارهای نقادانه  وملاک های عالمانه درقضایای علمی  صورت گیرد، ازآنها استقابل کرده و  گشودن چنین فضاهایی را برکت ورحمت برای علم پروری و دانش گستری می داند، نه زحمت! تقویت  وتایید اصل نسبیت درقضایای اکادمیک

 

 

 

تقویت  وتایید اصل نسبیت درقضایای اکادمیک

در روزگار کنونی، استادید وپروفیسور ها، بیشتر ازآنکه به تحمیل وتعلیم آموزه های علمی به صورت قاطعانه و حرف های نهایی، بپردازند، از عنصر نسبیت  کارگرفته  وبا تواضع وبردباری تمام دیدگاه ویافته های علمی و پژوهشی خویش را برای دانشجویان مطرح می کنند، هیچ گاهی تاکید وترکیز نمی کنند که درفر فلان عرصه این حرف نهایی و کشف غایی است، چون درعصر امروز همه از امر اثبات پذیری و ابطال پذیری علمی آگاه ومطلع اند، پوهنتون بدخشان در نظردارد که با روی دست گرفتن چنین روش هایی، زمینه  تحرک وپویایی استادن و محصلان را بیشتر فراهم کند.

 

اهداف

در سطح ملي

·       رهبری واداره یک سیستم کثرت گرا در تمام بخش های پوهنتون .

·   پاسخدهي به نيازهاي آموزشي و خواست هاي محصلان از طريق انکشاف توانايي هاي فکري آنان در زندگي شان.

·       برآورده ساختن نيازهاي انکشافي جامعه و ارائۀ نيرو کاری مجهز با دانش و تخصص موردنياز.

·       بهبود کيفيت اکادمیک پوهنحی ها مطابق با نورم ومعیار های وزارت تحصیلات عالی .

·        تطبیق سیستم اعتبار دهی وتضمین کیفیت در تمام امور .

·       دستیابی  به امور تحقيقاتي ،انکشاف سریع تکنالوژی  واجتماعی.

·       تطبیق سیستم کریدیت در تمام پوهنحی ها بر مبنای کریکولم ومفردات درسی واحد .

در ســـطـح پوهنحی ها

·   انکشاف و ارتقاي پوهنحی ها در سطحي که نقش های مدیریتی در آنها رونما گردیده وبه صورت هماهنگ با تشریک مساعی فعالیت نمایند.

·   تقدیم  برنامه هاي باکيفيت اکادميک که نیاز های ملی را برآورده ساخته و در سطح کشور توان رقابت را داشته باشند.

·   ارزيابي دقيق فعاليت های کادر علمي پوهنحی ها مع ارزيابي تدريس، تحقيق و ارائهء خدمات علمي توسط آنها از طريق ارزيابي دسته جمعی .

·   ايجاد فضاي اکادميک که در آن بحث و تبادل نظر، پرسش های  نقادانه و انتقاد های سازنده ملاک هاي شايع و پذيرفته شده باشد.

·   تربيه محصلان منحیث شهروندی روشن فکر، مسئول و منتقد، داراي ظرفيت لازم و انديشه هاي مبتني براساس تعهد اجتماعي، بردباري و احترام متقابل.

·   بهبود کيفيت  تدريسِ  فراگير  و حصول اطمينان از اين امر که تحصيل جوابده نيازهاي تحصيلي در زمينه هاي ملي و منطقوي مي باشد.

·   انکشاف کادر علمي و کارمندان اداري(مسلکی) پوهنحی ها به اساس  ارائه فرصت هاي تحصيلي بالاتر، کورس هاي کوتاه مدت، بازديدهاي متقابل و ايجاد فرهنگ آموختن متداوم.

·   ايجاد فرهنگ تحقيق پوهنتونی غرض انجام تحقيقات علمی جهت شناخت و راه کار های برای رفع  مشکلات و چالش هاي بيشماري که کشور با آن مواجه مي باشد.

·       ايجاد همکاري متقابل ميان فاکولته هاي داخل پوهنتون، پوهنتون های کشور ومنطقه.

·   شناخت مسئوليت اجتماعي از طريق ترقی وانکشاف تخصص و فراهم آوری  زير بناهاي لازم براي ایجاد پوهنحی ها جهت خدمت به کشور ومنطقه.

برنامه ها

با در نظرداشت استراتيژي وزارت تحصیلات عالی، پوهنتون بدخشان درنظردارد تطبیق استراتیژی مسایل مالی ،منابع بشری وفزیکی را درچوکات این اداره عیارنموده وطرف تطبیق قراردهد، چنانچه تعلیم وآموزش فارغ التحصیلان ورزیده مطابق نیازهای انکشاف اجتماعی واقتصادی محیط ومنطقه جهت عرضه خدمات بهتر تقدیم خواهد نمود ه، واز جانب دیگر، در رهبری ادارات پوهنتون وپوهنحی های آن با در نظرداشت تحصیلات عالی با کیفیت دگرگونی نماید .

برنامــهء فـــرعـي 1.1

انکشاف ظرفيت کادر علمي و کارمندان اداري

تدريس و ظرفيت سازي: پوهنتون بدخشان به راهنمای وزارت تحصیلات عالی مصمم است  تا دوره هاي آموزشی کوتاه مدت  را براي کادر های علمي خویش ارائه نمايد که مربوط به روش هاي تدريس جديد راهي رسیدن براي تقويت کيفيت تدريس باشد. پوهنحی ها تشويق مي گردند که بالاي بهبود کيفيت تدريس خویش بيشتر توجه نمایند. آموزش دراز مدت در حال حاضر يکي از واقعيت هاي پذيرفته شده انکشاف تحصيلي در تمام عرصه ها مي باشد. براي رسیدن به اين هدف، دوره هاي آموزشي ویااستفاده از ورکشاپ ها در جریان تعطیل هاي تابستاني وزمستانی  ارایه نمود. چنين دوره ها با توجه به رشتۀ مربوطه داراي چندين قسمت خواهد بود: لکچرها، بحث هاي گروهي و بازديدهاي ساحوي. تسهيلات موجود پوهنتون و کادر علمي آن در صدر ارائه چنين امور قرار خواهد داشت. اين امر را مي توان با استفاده از استادان، هئیت رهبری پوهنتون، کنفرانس هاي ويديويي و کمک کادر علمي از بنگاه هاي تجارتي و صنايع تکميل نمود.

بازديدهاي متقابل: بازديدهاي متقابل از داخل وخارج مطابق هدایت مقام وزارت تحصیلات عالی بادر نظر داشت امضا تفاهمنامه های پوهنتون ها در داخل وخارج کشور صورت خواهد گرفت. که اين امر به به اعضای کادر علمی اجازه میدهد تا بازديدهاي کوتاهي از پوهنتون هاي داخلی وبين المللي طبق تفاهمنامه غرض مطالعات علمی تبادل نظر نمایند وتوجه گردد تا هیات رهبری وکادر علمی دست آورد های علمی را انتقال دهند. به همين قسم از استادان دیگر پوهنتونها دعوت گردد تا از پوهنتون بدخشان باز دید نمایندو از این بازدید های متقابل اندوخته های علمی شان را به یکدیگر انعکاس دهند. و کارمندان میتوانند از سفرهای کوتاه مدت در پوهنتون های داخلی وخارجی به تجارب واندوخته های خویش بیافزایند. ساير برنامه هاي لازم بايد هرچه زودتر با وجود فراهم بودن تعداد کافي کادر علمي داراي ماستري و دکترا براي آموزش چنان دوره هايي طرح گردد تا در آینده ها بتوانیم زمینه تحصیلات عالی بالاتر از سطح لسانس را آماده سازیم.

تشويق و ترغيب: به منظور کيفيت تدريس،استادانیکه از خود ابراز شایستگی وابتکارات ودست آوردهای خوبی در عرصه تحصیلی به نمایش میگذارند مورد تحسین وتقدیر قرار خواهند گرفت. ودر این  مورد کمیته یی  به رهبری پوهنتون ایجاد خواهدگردید تا استادان مبتکر ،خلاق ومحققان را از دیپارتمنت های پوهنحی های مختلف پوهنتون دریافت و غرض تشویق بهتر شان مورد مکافات قرارخواهند داد.

تقرر و ترفيع کارمندان و استادان:   تقرر وترفیع کارمندان واستادان طبق قانون تحصیلات عالی ،قانون کاروقانون خدمات ملکی بعد از سپری شدن معیاد معینه از طریق شوراهای علمی وکمیسیون ارزیابی تقرر وترفیعات طور شفاف وعادلانه در یک فضای کاملا روشن سنجش بعمل آمده واجراات قانونی خواهد شد. پوهنتون بدخشان نیز اصرار میورزد تا شایسته سالاری در امر فوق تامین گردیده وآینده استادان وکارمندان تضمین گردد و در مورد جعل وتزویر واستفاده از صلاحیت های وظیفوی شیوه­­ی را وضع خواهد نمود که مرتکبین را به جزای اعمال شان سوق دهد.

طرح برنامه هاي انکشافي براي کارمندان اداري ناديده گرفته نخواهد شد. در همين راستا، طرح استراتيژي هاي لازم براي بهبود رهبري، اداره و مديريت يکي از اجزاي لاينفک انکشاف کارمندان خواهد بود. اين امر از طريق دوره هاي کوتاه مدت کار آموزي، بازديدهاي متقابل و موارد استثنايي، نيازمند تخصص هاي بيشتر در عرصه هاي مالي و مديريت منابع بشري، مهارت هاي تکنالوژي معلوماتي، تکنيشن هاي لابراتوار، کتابداري و ساير عرصه هاي مربوطه انجام خواهد شد. همچنين لازم است تمرکز ويژه اي بر انکشاف منابع بشري مديران و کارمندان صورت گيرد. تدريس و تحقيق موثر مستلزم تکنيشن هاي فعال و آموزش ديده و کارمندان اداري در لابراتوارها، کتابخانه ها، مراکز کمپيوتر در پوهنحی ها مي باشد.

   موضوع تقاعد يک موضوع حساس است، ولي بايد به شيوۀ مسلکي با آن برخورد شود. قاعدتاً اين يک امر پذيرفته شده است که کادر علمي و کارمندان تحصيلات عالي مانند دیگر مامورین خدمات ملکی در سن 65 سالگي تقاعد مي يابند وسیستم اداری ایجاب مینماید تا فرصت را برای جوانان بیشتر مساعد سازد و ايده هاي نو را در عرصه های  علمي واداری طرح نمايند. و بدون ترديد ضروري نيز به نظر مي رسد. اما لازم است تا از تجارب متقاعدين نيز استفاده به عمل آيد. براي اين کار از آنها مي توان از طريق قرارداد بالمقطع براي پروژه هاي مشخص و تعريف شده اي استفاده به عمل آورد. علاوه بر آن، استادان برجسته را مي توان به حيث ”پروفيسور هاي ممتاز“ معرفي کرد. اين  پست  يک موقف عادي که تنها دارای معاش باشد، نبوده، بل فقط شامل مقداري حق الزحمه و برخي فرصت ها از قبيل در اختيار قرار دادن دفتر و تسهيلات براي آنان مي باشد.

طي چندين سال گذشته پوهنتون بدخشان مصروف تدقیق و تطبیق مقرره ها، لایحه ها وطرزالعمل هاي مربوط به استخدام، تقاعد، وظايف و مسئوليت هاي استادان وکارمندان  تقويت برنامه هاي اکادميک واداری  بوده که اين تغييرات مستلزم انواع مصوبات تقنيني و اجرائيوي مي باشد.

 

برنامهء فرعي 2.1

بازنگري و انکشاف نصاب تحصيلي و مواد تحصيلي

نیازسنجی ملی که در برگیرنده بخش دولتی وخصوصی شود با نیاز های خاص صورت گیردیکی از اولویت های ضروری بر اساس این نیاز اصلاحات نصاب تحصیلی میباشد  این نیازسنجی در مطابقت با بخش های خصوصی از قبیل نیاز های بازار ،کار ،ضرورت های تخنیکی ومسلکی وپوهنحی های مربوطه انجام خواهد شد یک اصول مناسب برای اصلاحات نصاب تحصیلی طرح خواهد شد .

این اصول علاوه بر سایر موضوعات شامل تعداد سالهای مورد ضرورت برای درجه های لیسانس ،ماستری ودکتوری براساس میکانیزم کریدیت دهی خواهد بود،  د رساختار نصاب تحصیلی بین معیار های بین المللی با معیار های منطقوی ونیاز های ملی توازن ایجاد خواهد شد،  اصلاحات نصاب تحصیلی به شکل شایسته سالارانه ،ملی و  مطابق برنامه ملی انکشاف مهارت ها، نیاز مبردم و ارتباط  محکم  به کادر های تخصصی و دانشوری دارد که درحال وآینده دراین نهاد استخدام شده و یا به خدمت گرفته خواهد شد.

برای تحصیلات عالی به احتمال مزید منجر به معرفی رشته های جدید  ونیز رشته های ارتباطی وتحصیلات چند رشته یی خواهد شد،  تحصیلات در تجارت، رهبری، مهندسی ،محیط زیست ،روی کرد های صلح آمیز برای حل منازعات وغیره معرفی دوره های جدید نهایت دقیق انجام شود؛  زیرا کیفیت در هر زمانی  نقش  اساسی را در تحصیلات عالی میداشته باشد. استادان واجد شرایط میتوانند در این دوره معرفی گردند.

شیوه های سنتی آموزشی که مبنی بر گرایش لکچر وسخنرانی میباشد ملاحظه خواهد شد، و بیشترین تاکید بالای شیوه های تدریس بحث بین استادان ومحصلان انجام کارهای تحریری وتحقیقاتی توسط محصلان در زمان لیسانس صورت خواهدگرفت .شیوه آموزشی جدید استفاده از تکنالوژی به مثابه راهکار حمایتی معرفی خواهد شد.لازم است برنامه های آموزشی کوتاه مدت درزمینه بهبود روش تدریس ارایه گرددواین امر میتواند با شریک ساختن تجارب ،تدویر کنفرانسهای سالانه تکمیل شود لازم به یاد آوری است که تحقیقات در مورد روش های پیشرفته تدریس مورد تشویق قرار خواهد گرفت .

شیوه های مورد استفا ده در ارزیابی وامتحانات محصلان رابطه نزدیک با تدریس دارد، که در آزمون های بهاری وخزانی از سوالات جواب کوتاه ،تشریحی ، چند گزینه یی ،ترکیبی وصحیح وغلط استفاده گردیده  وخواهد گردید که نتایج امتحانات الی معیاد معینه فاش نگردیده  وطور محرم نزد مسوولین باقی خواهد ماند که در زمینه کمیته امتحانات مسوول درجه اول میباشند. پوهنتون بدخشان مصمم است در مورد انکشاف مهارت های استادان وهنر تدریس توجه خاص نموده تا در راستای بهبود وانتقال معلومات به دانشجویان کمک نماید.که تطبیق نمودن سیستم تضمین کیفیت تدریس ،ارزیابی تدریس وامتحانات یکی از آرمان های پوهنتون بدخشان میباشد.

پوهنتون بدخشان درراستای انکشاف وارتقای ظرفیت استادان برنامه های آموزشی زبان ها را به سطح آیلتس تدویر می نماید. ومحصلان صنوف اول تدریس زبان انگلیسی را که قبلا آموزش ندیده اند آموزش دهد.استفاده از تکنالوژی پیشرفته یکی از ابزار های گران بها برای تسهیل وفراگیری زبان انگلیسی به شمار میآید.

پوهنتون بدخشان در نظر دارد تا از کمک های بیرونی زمینه نشر کتابهای درسی را به زبان های دری وپشتو غرض کیفیت تدریس وآموزش زمینه سازی نماید تا زمینه استفاده از تکنالوژی معلوماتی را فراهم سازد در عین حال ترجمه کتاب های درسی ومقاله ها از زبان انگلیسی به دری وپشتو یکی از چالش های عمده در روند بازنگری نصاب تحصیلی بشمار میرود.بدون داشتن این تسهیلات برای محصلان واستادان پوهنتون امکان وجود ندارد که به انکشافات معاصر دست یابند.

 

 

 

برنامهء فرعي 3.1

زيربنا، آموزش و تدريس

لازم است تا ساختارهاي کنوني به شمول صنوف درسي، لابراتوارها، ادارات، کتابخانه ها به منظور کارآيي و ايجاد محيط مساعد براي محصلان تجهيز و ترميم شوند.

پلانگذاري براي اعمار تسهيلات جديد يکي از اولويت هاي ضروري براي پوهنتون بدخشان مي باشد.

اسکان محصلان در لیلیه ها از یک طرف قیمت بوده واز جانب دیگر مسئله مستمر است، برای حل این مشکل پوهنتون بدخشان باید تمام تلاش خود را بکار ببرد تا هزینه خدمات وبرنامه های غیر اکادمیک را کاهش داده وغرض بدست آوردن عواید برای بودوباش محصلان فیس اندک را در نظر خواهد گرفت تا خدمات برای همه محصلان یکسان بوده باشد  .

تسهیلات تفریحی از قبیل کافتریا،سالون استراحت وتسهیلات ورزشی برای محصلان واستادان فراهم شود در ساحه پوهنتون  درختان وگلهای زینتی کشت شود که مناسب با شرایط آب وهوای بدخشان بوده وبا آب زیاد نیاز نداشته وبرای استفاده منسوبین ومحصلان در اوقات تفریح مناسب حال باشد.

برنامهء فرعي 4.1

تحقيقات

تحقیق ،تدریس را تقویه نموده ،یکی از اجزای مهم تحصیلات عالی در دوره های فوق لیسانس به حساب میآید. با آنکه تولید، پیشرفت ،حراست واشاعه دانش از اجزای مهم وظایف اساسی پوهنتون بدخشان محسوب میگردد، اما  در گذشته ها از آن اندک استفاده شده ودرحال وآینده سعی میشود از آن بیشتر استفاده صورت گیرد .افزون برآن تحقیقات کنونی را میتوان به مراحل ابتدایی ،اساسی ،کاربردی ،هنری ،اجتماعی واستراتژیک دسته بندی کرد پوهنتون بدخشان با آنکه هم منابع وهم کادر علمی دارای تجارب بلند محدود دارد در این پلان استراتژیک برنامه روی دست گرفته شده که در آینده فرهنگ تحقیق را گسترش دهد، تا از طریق آن کادر های علمی آموزش بیشتر داده شوند وزیر بناهای لازمی را برای انکشاف تحقیقاتی مساعد سازد.این امر مستلزم آن است که در طی 5سال آینده با داشتن بیست تن به سطح دوکتورا هشتاد تن به سطح ماستر توان انجام تحقیقات بیشتر را در عرصه های مختلف علمی واکادمیک نسبت به حال پیدا کرد وهمچنان اعضای کادر علمی برای ترفیعات علمی خویش مکلف ساخته خواهند شد که به انجام تحقیقات بیشتر بپردازند چون لازمه ترفیع علمی ،تدریس بهتر،تولید مقالات علمی وتولید مواد درسی دارای کیفیت عالی خواهد بود .

تحصيلات

پوهنتون بدخشان تلاش مینماید تا استادان مربوطه را  جهت کسب تحصیلات عالی در بخش های دوکتورا وماستری به پوهنتون های داخل وخارج اعزام نماید تا آنها با ختم این دوره های تحصیلی بتوانند مسوولیت بهتر استادی ورهنمایی وارایه مشوره ها در خصوص پایان نامه های محصلان وسایر امور علمی واکادمیک کارهای موثر انجام داده وبیشتر در عرصه تحقیق سهم فعال گیرند .

بـرنـــامـهء دوم

   رهبري و ادارۀ يک سيستم منسجم و هماهنگ تحصیلی  به شمول پوهنحی ها و دیپارتمنت ها به منظور ارائه یک پوهنتون دولتی با کيفيت وکارادر تمام سطوح داشته باشد.

برنـامـــهء فـرعـي 1.2

مديريت/نظام پوهنتون بدخشان

پوهنتون بدخشان  یکی از نهاد های وزارت تحصیلات عای میباشد ودر راس آن مقام ریاست پوهنتون قرار داشته دارای معاونین ،روسای پوهنحی ها ،آمرین دیپارتمنت ها وکارمندان مربوطه بوده که در انجام امور مربوطه با هم همکاری فعال وهماهنگ دارند، پس از انفاذ این پلان استراتژیک پوهنتون بدخشان تشکیل خود را مطابق به نیازمندی های جامعه تنظیم مینماید .

رهبري

پوهنتون بدخشان به منظور پیشبرد امور اکادمیک علمی واداری در نظر دارد تا در رهبری ادارت خویش افراد با تجربه  ودارای اندیشه های سالم علمی واکادمیک را مقرر نموده وبه کارگمارد،  تاآنها بتوانند وظایف اساسی شان را به شکل درست وشایسته انجام دهند واین تیم رهبری در آینده انکشاف ،سهم دهی وهدفمند کارهای شان را به صورت درست رهبری نمایند .

کنترول و هماهنگي

هیئت رهبری پوهنتون بدخشان وشورای علمی آن که متشکل از روسا واستادان با تجربه در امور علمی واکادمیک میباشند، همیشه از امورعلمی واداری کنترول بعمل میآورند همچنان در پوهنتون بدخشان کمیته یی تحت نام کمیته حمایوی ومشوره دهی بخاطر هماهنگی بین پوهنتون وادارات ذیربط متشکل از اعضای رهبری پوهنتون واعضای سرشناس با نفوذ جامعه ایجاد شده است که هدف آن حمایه ومشوره دهی  جهت  پیشرفت وانکشاف پوهنتون در ساحات علمی واکادمیک وزیربنایی میباشد.√

 

هماهنگي تمويل کننده گان

سازمان هاي ديگر

استقلال عمل

هرپوهنتون میتواند با درنظرداشت مقرره ها واصول اکادمیک استقلال عمل داشته باشد واساسی ترین تشکیل دهنده عناصر آزادی علمی واکادمیک عبارت اند از :چه کسی درس بدهد،چه چیزی تدریس شود،چگونه تدریس شود ،چه کسی اجامه تحصیل را داشته باشد .لازم است تا تفاوت ها ونیز روابط داخلی بین آزادی اکادمیک ،استقلال پوهنحی ها ودیپارتمنت ها را با درنظرداشت آزادی اکامیک که در پلان استراتژیک پوهنتون بدخشان ذکر گردیده است به وضاحت ارایه شود.

آزادي اکادميک يک اصل پذيرفته شده درسطح بين المللي مي باشد و حقوق زيادي را به استادان پوهنتون ها تفويض مي نمايد. بنابراین به استادان پوهنتون بدخشان آزادی داده می شود تا فعالیت های علمی خود را مطابق اصول اکادمیک  انجام دهند.

براي داشتن استقلال عمل، لازم است که يک پوهنتون حق داشته باشد آزادانه محصلين خود را در دراز مدت انتخاب و کارمندان خود را مقرر نمايد و همچنان حق تعيين شرايط براي ابقاي آنها در پوهنتون را داشته باشد- به عبارت ديگر، يک پوهنتون بايد بتواند معيارهاي خاصي طرح نمايد و در زمينۀ اين که به چه کسي مدارج خود را اعطا نمايد، آزادي داشته باشد. يک پوهنتون بايد در زمينۀ طرح نصاب تحصیلی خود، دريافت وجه مالي از دولت و منابع خصوصي نيز آزاد باشد. علاوه برآن، يک پوهنتون بايد حق تصميم گيري در مورد نحوۀ تخصيص منابع در ميان باب هاي مختلف مصارفاتي داشته باشد.

سوالات بنياديي که پيرامون حسابدهي مطرح مي گردند عبارتند از: چه کسي حسابده مي باشد؟ براي چه منظور؟ به چه کسي؟ از طريق کدام ابزارها؟ با کدام نتايج؟

استقلال اموراکادميک و مالي پوهنتون ها يک امر اساسي براي توسعهء دانش و نو آوري در تحصيلات عالي در زمينهء دادن آزادي به پوهنتون ها و کارمندان آن ها جهت خلاقيت، بازدهي و بکر بودن به شمار مي آيد.

برنـامـهء فــرعـي 2.2

دسترسي، توسعه و ساختار نظام پوهنتون

پوهنتون بدخشان فعلا دارای 5 پوهنحی فعال ویک پوهنحی در حالت تعلیق می باشد، درسال 1392 به تعداد3000 محصل در پوهنحی های ذکر شده مصروف تحصیل بوده، و این بدان مفهوم است که حد اوسط تعداد 600محصل به هر پوهنحی جذب گردیده است . پوهنتونی به این ظرفیت لازم است تا دارای فضای کافی ،استادان واجد شرایط ،کارمندان مسلکی وزیرساخت های لازم از قبیل تکنالوژی معلوماتی ،کتابخانه ها ولابراتوار های کافی مجهز باشد ، با آنکه هیچ ارقام برای تعیین این امر وجود ندارد. شکی نیست که پوهنحی های پوهنتون بدخشان که دارای کمتر از یکهزار محصل ، قادر به برآورده ساختن نیاز های تحصیلی بدخشان وکشور نمیباشد .

پوهنتون بدخشان مصمم است که طی پنج سال آینده ظرفیت جذب محصلین طبقه اناث را به 40 فیصد افزایش دهد،  ازاین رو پوهنتون بدخشان  با پوهنحی های موجوده خویش در راستای ارتقای هرچه بیشتر کیفیت وظرفیت وآنها همکاری خواهد نمود هدف پوهنتون بدخشان برای جذب محصلان تا ختم این پلان استراتژیک یعنی تا سال 1397 حدود 7000 محصل یعنی دوبرابر افزایش خواهد یافت.

 پوهنتون بدخشان با درنظرداشت منابع بشری ومالی مصمم است تا پوهنحی های جدید را ایجاد نماید وتوجه خاص را به زیربناهای لازم غرض فعالیت این پوهنحی ها فراهم سازد تا بتواند جایگاه رقابتی خود را در سطح کشور ومنطقه کسب نماید ومحصلان با کیفیت ودارای دانش مورد نیاز را مطابق نیازمندی روز به جامعه تقدیم نماید.

داشتن پوهنحی های که انواع مختلف برنامه های تعلیمی با کیفیت را ارایه نمایند امرضروری بشمار می آید .

صنف هاي شبانه: تدوير صنف هاي تحصيلي شبانه مي تواند فرصت هاي تحصيلي بيشتري را براي بسياري از کارمندان ادارت دولتی واشخاص که از تحصیل بازمانده اند  فراهم سازد.که این امر از یک سو سویه تحصیلی کارمندان را بلند برده واز طرف دیگر زمینه کار را فراهم میسازد در عین حال مهم است که این موضوع را بحیث بخش از آموزش عالی در نهاد های تحصیلی در نظر گرفت برای شروع این فرایند پوهنتون بدخشان محل را در طول دوران تطبیق این پلان استراتژی تاسیس خواهند نمود که ظرفیت جذب 2000 محصل را تا سال 2018 خواهد داشت.

تحصیلات عالی خصوصی:

نیازهای دسترسی به تحصیلات عالی در ولایت بدخشان تنها از طریق نهاد های تحصیلی دولتی کافی  نمیباشد ،از این جهت پوهنتون بدخشان ایجاد موسسات تحصیلی خصوصی را با کیفیت خوب تدریس به ویژه نهاد غیر انتفاعی را تشویق خواهد نمود، بنا براین زمینه های قانونی ولی تقویت کننده برای انکشاف نهاد های تحصیلی خصوصی گسترش خواهد یافت ،در همین راستا نهاد های تحصیلی مکلف به رعایت اصول اکادمیک میباشند البته با درنظرداشت جواز فعالیت نهاد های خصوصی به اساس ارایه مدارک در مورد رعایت معیار های کیفی واعتبار دهی داشته باشد البته پوهنتون بدخشان طبق پلان استراتژیک وزارت تحصیلات عالی با درنظر داشت قانون ومقررات وقتا فوقتا برای حصول اطمنان از کیفیت وعدالت ،معیارهای سنجشی واعتبار دهی یکسان بر تمام نهاد های خصوصی اعمار خواهد شد واز پروسه تدریس شان نظارت بعمل خواهد آورد تا تدریس محصلان با کیفیت عالی صورت گیرد.

تحصیلات عالی باز

سيستم کريدت: پوهنتون بدخشان با در نظر داشت پلان استراتیژیک وزارت تحصیلات عالی، پس از تکميل شدن بازنگري نصاب تحصيلي تحصيلات عالي که به پوهنتون ها و نهادهاي تحصيلات عالي در راستاي طرح يک سيستم کريدت، جهت تسهيل قابليت قياس درجه هاي تحصيل، تصديق نامه ها، ديپلوم ها، انتقال کريدت بين نهادهاي تحصيلات عالي، جمع کردن کريدت ها طي سال هاي تحصيل (اين امر اهميت خاصي براي محصلاني دارد که بايد بطور تمام وقت و نيمه وقت کار کنند) و قبول کريدت ها توسط کارفرمايان و پوهنتون هاي خارج، کار خواهد کرد. حد اقل مجموع کريدت هاي لازم براي دوره ليسانس بايد محاسبه شود تا تعداد مجموع کريدت ها در سطح سيستم تحصيلات عالي يکسان باشد. اين تلاش جهت انطباق با اقداماتي صورت مي گيرد در حال حاضر این امر در سطح پوهنحی ها قابل تطبیق است  وهمچنان تطبيق اين فرايند درتمام پوهنتون بدخشان مرعی الاجرا میباشد. بايد توجه داشت که اتخاذ دقيق سيستم کريدت پوهنتون بدخشان را با سایر پوهنتون ها  در يک مسير قرار میدهد . لازم است اين روند به گونه اي انجام شود که تنها ترجمه اي از کورس هاي ارائه شده نباشد؛ بلکه با بازنگري نصاب تحصيلي که از طریق پوهنتون های مرکزی تهیه واز آدرس مقام وزارت به پوهنتون ها ارسال گردیده در حال حاضر در معرض تطبیق عملی قرار دارد تا سبب بهبود کيفيت تدریس در پوهنتون بدخشان شود

پوهنتون بدخشان این برنامه را روی دست گرفته و فعلاٌ سیستم کردیت در صنف های اول پوهنحی تعلیم وتربیه واول اقتصاد فعال گردیده است. در سالهای آینده پوهنحی های دیگر هم با این سیستم فعال خواهند شد و تا سال 1397اداره پوهنتون  می خواهد کاملاًاین سیستم درین نهاد علمی  نهادینه شود.

برنامهء فرعي 3.2

امتحان کانکور

اخذ امتحان کانکور در ولایت بدخشان از وظایف رهبری این نهاد و هیئت اعزامی وزارت محترم تحصیلات عالی بوده اما حوزه های امتحان کانکور این ولایت با سایر ولایات افغانستان به وضعیت جغرافیایی وراه های صعب العبور امتحان کانکور در پنج حوزه مشخص ، حوزه های متذکره به نام حوزه مرکز(فیض آباد)،حوزه بهاک،حوزه شغنان ،حوزه درواز وحوزه خواهان برگزار میگردد، که در حوزه مرکز با هیات اعزامی وزارت محترم تحصیلات عالی اداره پوهنتون بدخشان مسوولیت برگزاری را دارد وازهیئت پنج حوزه متذکره به وجه احسن پذیرایی نموده است. پوهنتون بدخشان مکلف است تا ازشفافیت رعایت انصاف وبرابری در پذیرفته شدن شاگردان که بهترین آماده گی را داشته وشاگردان که توانایی بالقوه برای ادامه تحصیل در پوهنتون را داشته باشد اطمنان حاصل نمایند در همین راستا کامپیوتری ساختن سیستم  بعد از اخذ امتحان کانکور ، سبب اطمینان بخشیدن از موثریت آن میشود.در نظام پیشرفته پوهنتونی فارغ التحصیلان به اساس لیاقت ورقابت از لیسه ها سپری نمودن امتحان لیسه برای ورود به پوهنتون کفایت میکند ،مزید برآن در زمان طولانی این موضوع بحیث یک امر کلی که در اکثریت کشور ها رایج است باید جز وظایف پوهنتون بدخشان باشد ولی با در نظرداشت شرایط موجود در کشور چنین امر امکان پذیر به نظر نمیرسد .

ودر نتیجه پوهنتون بدخشان فرصت آنرا خواهد داشت تا بروی جنبه های عمده ووظایف اساسی خود ،ارایه رهبری درست ،دیدگاه بسیج ساختن منابع ،تقویت روابط بین المللی وسایر جنبه های مهم اساسی دیگر تمرکز نماید .

بـرنــامـهء فـرعـي 4.2

تضمین کیفیت واعتبار دهی

پوهنتون بدخشان برای رشد سریع تحصیلات عالی با کیفیت آمریت  تضمین کیفیت واعتباردهی را در سطح پوهنتون ایجاد نموده است هدف آن موجودیت يک ادارۀ موثر ملي براي اعتبار دهي و تضمين کيفيت تحصيلات عالي میباشد . اين آمریت  برروند اعتبار دهي مراقبت مي نمايد وبه این شکل تعریف شده است: ”اعتبار دهي و تضمين کيفيت در تحصیلات عالی، عبارت از فرايندي است که توسط يک نهاد بيروني با صلاحيت، براي بررسي پوهنحی های پوهنتون بدخشان وبرنامه واحد های تحصیلی  در راستاي تضمين کيفيت صورت مي گيرد و در صورتي که نتايج آن موفقيت آميز باشد، به برنامه يا نهاد مربوطه اعتبار داده مي شود.“ نهادهاي تحصيلات عالي مکلف مي باشند هر پنج سال اعاده ي اعتبار کنند.

اين نهاد اعتباردهي، تسهيلات لازم را براي طرح معيارهاي با کیفیت تحصیلی را فراهم مي آورد، بهبود کيفيت را تشويق، بر کيفيت بطور مستمر نظارت و از تأمين حداقل معيارها توسط پوهنتون بدخشان  اطمينان حاصل مي نمايد. همچنين اين آمریت اطمينان حاصل مي کند که بخش های تحصیلی ، براساس نیازمندی خدمات را عرضه نموده و شرايط کيفيتي مورد نياز کشور ما را تأمين مي کنند. علاوه براين، بخش های تحصیلی مذکور اطمينان حاصل مي نمايند که مردم توسط ديپلوم هاي جعلي و نهادهاي ارائه کنندۀ تحصيلات فاقد کيفيت، فريب داده نمي شوند. قابل  تذکر است که، بر ايجاد سيستم اعتبار دهي این پوهنتون در چهارچوب وزارت تحصیلات عالی در استراتيژي انکشاف ملي افغانستان نيز تاکيد شده است.

بنابراین پوهنتون بدخشان در راستاي ايجاد معيارهاي کلي و همه جانبه براي اعتبار دهي کار خواهد کرد. کمیته تضمین کیفیت در سطح پوهنتون ایجاد گردیده که اعضاء آن نماینده های تضمین کیفیت پوهنحی ها می باشد. در هر پوهنحی باید یک تیم تضمین کیفیت ایجاد گردد واز آن طریق برنامه های آمریت تضمین کیفیت نهادینه گردد. بخاطر آماده شدن به مرحله نامزدی اعتباردهی و اعتباردهی، باید مرحله ارزیابی خودی تطبیق گردد. از اين طريق، ميکانيزم هاي لازم براي ارزيابي رسمي وضعيت پوهنتون بدخشان، فراهم خواهد شد، تا از کيفيت تحصيلات عالي با هدف دستيابي به معيارهاي بين المللي براي تسريع انکشاف ملي ومنطقوی، بهبود رفاه مردم و حصول اطمينان از اين که فارغ التحصيلان پوهنتون بدخشان مي توانند نيازهاي ملي ومنطقوی را بر آورده سازند و درعين حال داراي توانايي رقابت در سطح ملی وبين المللي نيز باشند، اطمينان حاصل شود.

همه پوهنحی ها ودیپارتمنت های پوهنتون بدخشان بايد اعتبار لازم را از طريق اين روند کسب نمايند. این روند جریان خواهد داشت وفعلاً ارزیابی خودی در حال جریان است  هدف پوهنتون بدخشان تأمين معيارهاي با کيفيت در پوهنتون در سطح حد اقل میباشد، تا اين نهادمسدود نگردد.

تمرکز پوهنتون بدخشان برای تأمين اعتبار پوهنتون خواهد بود، نه برنامهء آن. کمیته تضمین کيفيت در چهارچوب پوهنتون بدخشان فعاليت خواهد نمود که بودجه آن نيز توسط اين نهاد تأمين مي گردد و تحت رهبري معاونیت علمی کار خواهد نمود. اين کمیته تا حد زيادي در چهارچوب پوهنتون بدخشان داراي استقلال عمل خواهد بود و پس از اين که کاملاً نهادينه گرديد (طي پنج) سال به يک مدیریت مستقل و داراي بودجهء مستقل تبديل خواهد شد. هيئات رهبري اين اداره شامل نماینده های پوهنحی ها در سطح پوهنتون خواهد بود که به تقوي علمي و انصاف در بین منسوبین پوهنتون مشهور بوده و به مثابهء متخصصين سرشناس در رشته هاي خود شناخته شده اند. همه اعضاء کادر علمی میتوانند خود را کاندید هئیت رهبری کمیته تضمین کیفیت کنند.در اين راستا کميتۀ گزينش، برترين نامزدان را شناسايي خواهد نمود. در نهايت، رئیس پوهنتون از ميان نامزدان معرفي شده افراد واجد شرايط را منظور خواهد نمود. مدت خدمت اعضاي هيئات رهبري اين اداره پنج سال مي باشد و آنها مي توانند خود را براي يک دورۀ پنج سالهء ديگر نيز کانديد نمايند.

   همچنان کمیته نظارت وارزیابی از پروسه تدریس از سال 1391 بخاطر بهبود یافتن روند تدریس در این نهاد تحصیلی زیر نظر رییس پوهنتون ،معاون علمی وروسای پوهنحی ها به فعالیت شروع نموده که بدون شک تاثیرات فوق العاده را بالای پروسه ی تدریس گذاشته است .

برنــامـهء فــرعـي 5.2

استــراتيـژي هـاي تمويل

مقدار بودجه اي که پوهنتون بدخشان دريافت مي کند، بسيار ناچيز مي باشد. در نتيجه، هيچ سيستمي با اين مقدار بودجه قادر به ارائهء تحصيلات عالي با کيفيت نخواهد بود. چالش ديگر اين است که پوهنتون بدخشان داراي دو نوع بودجه(عادي و انکشافي) ميباشد. بودجهء عادي از عوايد دولت و بودجه انکشافي از منابع تمويل کننده و منابع دولت تمويل ميگردد. بودجهء عادي که توسط وزارت تحصیلات عالی تهيه ميگرد در بر گيرندهء معاشات، فعاليت ها و حفظ ومراقبت ميگردد. بودجهء انکشافي توسط وزارت ماليه و منابع تمويل کننده طرح و کنترول ميگردد. بنابراین، پوهنتون بدخشان برنامه جداگانه یی برای بجا مصرف کردن بودجه انکشافی آماده خواهد کرد و نیازمندی ها را اولویت بندی خواهد نمود.

پوهنتون بدخشان تحت رهبري، حمايت و ارائۀ تسهيلات از سوي وزارت محترم تحصیلات عالی تلاش هاي قاطع و منسجمي را در راستاي دريافت وجوه مالي از سکتورهاي معارف ، بنيادهاي بين المللي، دولت هاي خارجي و ساير نهادهاي تمويل کننده آغاز خواهد کرد. پوهنتون بدخشان، طرح جامعي را براي اعمال تغييرات لازم در پوهنتون بنام کمیته ی همکاری ومشوره دهی ایجاد کرده است از این طریق می خواهد تا حدی نیازهای انکشافی خود را برآورده سازد. این طرح پوهنتون را به جامعه و جامعه را به پوهنتون نزدیکتر خواهد نمود و حمایت خوبی برای انکشاف پوهنتون بدست خواهد آمد.

 

بـرنـامـهء فــرعـي 6.2

سيستم معلومات مديريت تحصيلات عالي و شبکهء ملي تحقيقاتي و تحصيلي

فعال ساختن ونهادینه سازی سیستم معلومات مدیریت تحصیلات عالی شبکه ملی تحقیقات وتحصیلی از اجزای مهم این پلان استراتژیک به شمار می آید ارایه آمار ومعلومات واضح وبه موقع از جمله موارد لازم برای بهبود امور پلان سازی وانکشاف پالیسی های عملی نیز از اولویت های این برنامه می باشد.

دسترسی تمام بخش های تحصیلی به معلومات اکادمیک تدریسی وتحقیقاتی در سطح بین المللی از طریق شبکه ملی تحقیقاتی وتحصیلی ،یک امر ضروری برای انکشاف این نهاد تحصیلی با کیفیت در افغانستان به حساب میآید در همین راستا پوهنتون بدخشان بخش های مربوط را در امر پلان گذاری این سیستم از آغاز آن قرار میدهد تا از مالکیت وتداوم آن اطمینان حاصل شده باشد.

نتایج:

در اين پلان استراتيژيک ديدگاه و اهداف پوهنتون به گونه اي تنظيم شده است که بتواند آموزش عالي را از وضعيت نامساعد فعلي به يک سيستم عالي باکيفت تبديل نمايد. به عبارت ديگر سيستم پوهنتونی که توان ارائه فارغ التحصيلان آموزش يافته و مجهز به دانش و خلاقيت هاي لازم براي انکشاف ملي و رفاه افغانستان ومنطقه را داشته باشد. از اين رو، اين پلان استراتيژيک محصول مشوره ها و همفکري هاي واقعي در زمينه اهداف آن دربين مراجع ذيربط مي باشد و با آنکه تاحدي اين پلان نظر به نیازمندی تهیه وترتیب گردیده است . ولي براي انتقال سيستم تحصيلات عالي به يک سيستم با کيفيت عالي وفعال که بتواند نيازهاي انکشافي افغانستان ومنطقه را برآورده سازد و زمينه اشتراک موثر در دانش اقتصادي را فراهم سازد، که کشورهاي جهان را به سرمنزل رشد و شکوفايي هدايت نموده است، يک امر الزامي به شمار مي آيد. بنابراين، پوهنتون بدخشان خود را متعهد به تطبيق موثر اين پلان استراتژیک پوهنتونی و تحقق ديدگاه آن ميداند.

 

خلاصه:

پوهنتون بدخشان یک پوهنتون دولتی جوان است که بتاریخ 11/ 10 /1391 از مؤسسه تحصیلات عالی به پوهنتون ارتقا کرد. در سال 1380 تنها یک پوهنحی در چوکات تحصیلات عالی فعالیت می نمود و........

عناصر اصلي اين پلان عبارتند از بهبود و افزايش کيفيت فعالیت های اکادمیک وپوهنتونی، افزايش تقريبي محصلان در سيستم پوهنتون به دو برابر.  استخدام مامورین شایسته وچیز فهم، استخدام استادان توانا ولایق در سطح معيارهاي جهاني، گرچه کار سختي به نظر مي رسد ولي دور از دسترس نمي باشد. پوهنتون بدخشان خود را مکلف به تقويت کيفيت فعالیت های اکادمیک پوهنتون مي داند زيرا اين امر کليد انکشاف ملي و رفاه شهروندان افغانستان به شمار مي آيد.

اين پلان استراتيژيک، برمبناي پلان استراتیژیک وزارت تحصیلات عالی، مقررات، طرزالعمل ها ولوایح تحصیلات عالی واحکام موارد قانوني اساسي افغانستان که دولت را مکلف به ارائه تحصيلات عالي گردانيده و استراتيژي انکشاف ملي افغانستان که سکتور تحصيلات عالي رکن هشتم آن را به خود اختصاص داده است، استوار مي باشد.

برنـــامـــهء اول

تعليم و آموزش فارغ التحصيلان ورزيده در راستاي تأمين نيازهاي انکشاف اجتماعي و اقتصادي افغانستان ومنطقه، ارتقاي سطح تدريس، تحقيق،فراگيري و تشويق عرضهء خدمات به جامعه و مردم.

برنـــامهء فــرعـي 1.1: منـابع بــشري

پوهنتون بدخشان با در نظر داشت افزایش پوهنحی های جدید ،دیپارتمنت های جدید وافزایش سالانه محصلان جدیدالشمول به همکاری وزارت محترم تحصیلات عالی تعداد استادان را از 108 الی سال 1396 به 370 تن افزایش خواهد داد .

افزايش ساير کارمندان جهت تسهيل روند رشد شموليت محصلان:

پوهنتون بدخشان با در نظر داشت اولویت های مبرم وضروری تشکیل کارمندان را افزایش  داده بعد از منظوری مقام محترم وزارت تحصیلات عالی وکمیسیون مستقل اصلاحات اداری در تقرر کارمندان اقدام نموده وبا استخدام افراد شایسته وکارفهم خدمات خوبی را به جامعه ومحصلان انجام دهد

رشد مسلکي کادر علمي:

ریاست پوهنتون بدخشان مصمم است تا با استفاده از بورس های کوتاه مدت ودراز مدت به همکاری وزارت محترم تحصیلات عالی استادان را به بورس های خارجی  و داخلی معرفی تا از این طریق سویه­ی  تحصیلات استادان را ارتقا بخشد .

گسترش برنامهء شبانه:

انکشاف کارمندان: پوهنتون بدخشان تعهد میدارد بخش های مختلف شبانه را درتبانی  با مقام  وزارت    ایجاد  نماید وکارمندان دولت بتوانند از طریق امتحان کانکور شامل این برنامه گردنند وتحصیل شان را به سویه لیسانس به پایه اکمال برسانند.

تدريس و آموزش: پوهنتون بدخشان زمينه فراگيري دوره هاي کوتاه مدت آموزشي را براي کادر های علمي خود در راستاي بهبود روند تدريس و فراگيري با تأمين هزينه اين دوره ها فراهم خواهد ساخت. تدريس برتر و استادان نمونه مورد تشويق و مکافات قرار خواهند گرفت.

سفرها و بازديدهاي متقابل علمي: هیات رهبری پوهنتون بدخشان متعهد است با کشور های همسایه ومنطقه سفر نموده با امضا تفاهمنامه ها زمینه سیر علمی وبازدید های متقابل را فراهم سازد واستادان وکارمندان پوهنتون بدخشان بتوانند از سفر های خارجی واندوخته های علمی کشور های پیشرفته استفاده اعظمی نمایند.

تقــرر و ترفيــع:

تقرر وترفع استادان وکارمندان طبق قانون تحصیلات عالی وقانون کارکنان خدماتی ملکی انجام خواهد شد.

پاليسي تقاعد: پاليسي هاي مفصل و همه جانبه در اين زمنيه تدوين خواهد شد و به کادر برجستۀ علمي پس از تقاعد در سن 65 سالگي به طور افتخاري و برمبناي قرار داد سالانه، زمينه هاي لازم مساعد مي گردد تا آنها به تدريس ادامه دهند.

 

 

برنامهء فرعي 2.1: تطبیق نصاب تحصـيلي جدید و مواد درسـي با کیفیت

پوهنتون بدخشان متعهد است نصاب تحصیلی جدید ومواد درسی با کیفیت که از جانب وزارت محترم تحصیلات عالی تهیه گردیده وبه دسترس پوهنتون قرار داده شده است ودر اینده در تمام پوهنحی ها تطبیق نماید.

برنــــامهء دوم

رهبري و ادارۀ يک سيستم منسجم و هماهنگ پوهنتون به شمول پوهنحی ها، به منظور ارائه تحصيلات عالي با کيفيت.البته رهبری این نهاد علمی مصمم برین بوده که در تمام سطوح یک هماهنگی واقعی وجود داشته باشد.

برنــامهء فـــرعي 1.2 : مديريت نظــام

ظرفيت سازي در پوهنتون بدخشان و پوهنحی ها: برنامه هاي لازم آموزشي و ظرفيت سازي به پوهنتون و کارمندان پوهنتون بدخشان به منظور برآورده ساختن نيازهاي پلانگذاري، تطبيق و نظارت از پلان استراتيژيک ارائه خواهد شد. همچنين، پوهنتون بدخشان در برخي از بخش هاي مديريتي خويش اصلاحاتي را جهت تسهيل مباشرت موثر و نظارت از اين پلان استراتيژيک انجام خواهد داد.

تدوير جلسات هفته وار وماهوار با رؤساي پوهنحی ها وآمرین دیپارتمنت ها:

پوهنتون بدخشان زمينۀ برگزاري جلسات ماه وار رئیس پوهنتون و معاونین را با رؤساي پوهنحی ها و آمرین دیپارتمنت ها فر اهم خواهد آورد.

ايجاد کمیته ها يا شوراهاي مستقل برای پوهنحی ها: پوهنتون بدخشان در راستاي بهبود امور حاکميت و تسريع تمرکز زدايي، روند ايجاد کمیته هاي مستقل يا شوراهاي مستقل را براي پوهنحی ها سرعت خواهد بخشيد واز این طریق بر بهبود کیفیت وسرعت کار تاکید وتوجه خاص خواهد نمود.

شوراي کمک کنندگان: پوهنتون بدخشان يک شوراي تمويل کننده گان را بنام کمیته همکاری ومشوره دهی با شموليت اراکین دولتی و مؤسسات کمک کننده در راستاي تسريع فعاليت ها، هماهنگي و همکاري با اين پوهنتون ايجاد نموده است.

تفويض اختيارات بيشتر اکادميک به پوهنحی ها: با در نظرداشت نيازهاي متعدد، پوهنحی ها با گرايش تحقيقاتي و دانش گرايي و با در نظرداشت نياز به منابع مالي بيشتر، پوهنتون بدخشان با همکاري پوهنحی ها تمام تلاش خود را به کار خواهد بست تا مقررات، لوایح وطرزالعمل های وزارت تحصیلات عالی را اصل قرار داده واختیارات بیشتر اکادمیک را به پوهنحی ها ودیپارتمنت ها تفویض نماید.

ارائه آموزش هاي لازم به کارمندان پوهنتون، رؤساي پوهنحي ها، آمرين ديپارتمنت ها و ساير مديران کليدي: پوهنتون بدخشان زمينه ارائه برنامه هاي آموزشي به مديران ارشد پوهنتون را به همکاری وزارت محترم تحصیلات عالی فراهم خواهد ساخت که اين برنامه ها همانند برنامه هاي انجام شده در کشورهاي پيشرفتۀ جهان مي باشد.

بنيادها: پوهنتون بدخشان تمام تلاش خود را به منظور ايجاد يک چهارچوب حقوقي به کار خواهد بست تا به پوهنحی ها اجازۀ ايجاد بنيادهاي جمع آوري و نگهداري وجوه غير دولتي را بدهد.

 

برنامهء فرعي 2.2: دسترسي، توسعه و ساختار پوهنتون

استفاده موثر از امکانات: پوهنتون بدخشان به منظور فراهم ساختن زمينۀ دسترسي محصلان به خدمات پوهنتون و پوهنحی ها را تشويق به استفاده هرچه بيشتر از ظرفيت ها و امکانات شان خواهد نمود تا اين پوهنحی ها صنف هاي روزانه و شبانه را برگزار نمايند و نيز آنان را تشويق به برگزاري صنف هاي درسي در زمان تعطيلات خواهد کرد. همچنين پوهنتون بدخشان تلاش خواهد نمود تا تعداد محصلان هر يک از پوهنحی ها را حداقل به هزار نفر برساند.

خدمات محصلان: پوهنتون بدخشان تلاش مي نمايد تا خدمات هرچه بهتري را در پوهنحی های پوهنتون در اختيار محصلان قرار دهد. اين خدمات شامل مشوره دهي، صحت رواني، وساير امور مربوط به محصلان مي گردد.

محصلان داراي نيازهاي خاص: فراهم ساختن زمينه دسترسي محصلان داراي نيازهاي خاص به پوهنحی ها و ارائه ساير خدمات به آنها (محصلان داراي معلوليت).

حمایت حقوق تحصیلی: پوهنتون بدخشان متعهد به رعايت تساوي جنسيتي (جندر) مي باشد. بنابراين، اين پوهنتون از ارائه برنامه هايي که سبب افزايش دسترسي گروه هاي منزوي و بخصوص زنان آموزش وپرورش  گردد، بطور جدي حمايت مي نمايد.

برنامهء فرعي 3.2: امتحان کانکور

تدارک و آماده گی های لازم: پوهنتون بدخشان در راستاي بهبود واخذ امتحان کانکور باهیات اعزامی مقام وزارت تحصیلات عالی همه ساله همکاری جدی خواهد نمود.

ارائه آموزش هاي لازم در مورد برگزاری واخذ امتحان کانکور: آموزش هاي لازم به اساتید پوهنتون در مورد چگونگي برگزاری واخذ امتحان کانکور ارائه خواهد شد.

برنــامهء فـرعــي 4.2: اعتباردهي و تضمين کيفيت

ايجاد روند ارزيابي خودي براي پوهنتون وپوهنحی ها: پوهنتون بدخشان پوهنحی ها را تشويق و کمک خواهد نمود تا روند ارزيابي خودي را به مثابه اولين گام براي بهبود کيفيت در پوهنحی های خود تطبيق نمايند.

ايجاد ادارۀ تضمين کيفيت و اعتبار دهي در پوهنتون: اداره تضمین کیفیت اعتباردهی در چوکات پوهنتون بدخشان ایجاد خواهد گردید که تمام پوهنحی های خویش را  مورد ارزیابی وبازنگری قرارداده که  این کمیته شامل یک نفر مسئول ویک یک نفر عضو از هر پوهنحی می باشد و اعضاء در پوهنحی مربوط یک کمیته جداگانه تشکیل داده واز این طریق این پروسه را نهادینه می سازد.

تسهيل هماهنگي بين ادارۀ تضمين کيفيت و پوهنتون بدخشان: روند تضمين کيفيت شامل همکاري نزديک بين پوهنتون بدخشان، اداره تضمين کيفيت و پوهنحی ها و دیپارتمنت ها مي باشد.

برنامهء فرعي 5.2: اســـــتراتيژي تمويل مالــي

افزايش وجوه مالي براي پوهنتون: پوهنتون بدخشان تمام تلاش خود را به منظور افزايش دادن ميزان وجوه مالی به همکاری مقام محترم وزارت خواهد نمود

پوهنتون بدخشان به تلاش هاي خود جهت تجويز حقوقي به پوهنحی ها براي وجه يابي و استفاده از وجوه منابع غير دولتي ادامه خواهد داد. به پوهنحی ها بايد اجازه داده شود تا خود وجه يابي نمايند تا بتوانند به کيفيت مورد نظر دست يابند.

پوهنتون بدخشان تسهيلات لازم را به پوهنحی ها در راستاي دريافت وجوه از منابع غير دولتي فراهم مي سازد. اين پوهنتون با پوهنحی ها در اين زمينه همکاري همه جانبه خواهد داشت.

پوهنتون بدخشان با پوهنحی ها در راستاي طرح ميکانيزم هاي لازم به منظور کاهش مصارف غير اکادميک و شريک ساختن هزينه هاي برخي از خدمات همکاري خواهد کرد. کاهش مصارف غير اکادميک براي متمرکز ساختن وجوه موجود بالاي بهبود، توسعه و تسريع برنامه هاي اکادميک يک امر مهم مي باشد. ميکانيزم سهيم ساختن مستفيد شوندگان خدمات تحصيلي در هزينه براي پوهنحی ها در دراز مدت حياتي مي باشد.

برنــامهء فرعـي 6.2: شبــکه تحقيقاتي و تعليمي

ايجاد شبکه ارتباطاتي: پوهنتون بدخشان مرکز تکنالوژی معلوماتی را ایجاد خواهد نمود، تا تمام پوهنحی ها ودیپارتمنت ها را با اين پوهنتون و شبکه انترنت آن متصل سازد.

جمع آوري ارقام: پوهنتون بدخشان سيستم جامعي را براي جمع آوري و بازيافت ارقام براي پوهنحی ها ودیپارتمنت ها به منظور درج، بازيافت و تحليل ارقام اداري، محصلان، کادر علمي و کارمندان طرح خواهد کرد.

دسترسي به مواد درسي و تحقيقاتي: پوهنتون بدخشان اين شبکه را طوري سازماندهي خواهد کرد تا محصلان، کادر علمي و کارمندان پوهنتون به طيف وسيعي از معلومات درسي و تحقيقاتي در گوشه و کنار جهان دسترسي پيدا کنند.

کتابخانه: پوهنتون بدخشان اميدوار است تا بتواند زمينه دسترسي تمام کادر علمي، کارمندان و محصلان را به يک کتابخانه وسيع فراهم سازد.

آموزش استفاده کنندگان: پوهنتون بدخشان به استفاده کنندگان اين شبکه آموزش هاي لازم را در امور اداري، تدريسي و تحقيقاتي ارائه خواهد کرد.

 

 پلان انکشافی پوهنتون بدخشان در بخش ایجاد پوهنحی های جدید از سال 1392 الی سال 1397

شماره

اسم پوهنحی

سال ایجاد

ملاحظات

1

پوهنحی شرعیات

1392

 

2

پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی

1393

 

3

پوهنحی علوم اجتماعی

1393

 

4

پوهنحی ژورنالیزم وپوهنحی طب وایجاد دیپارتمنت اگرانومی در پوهنحی زراعت

1394

 

5

پوهنحی انجنیری

1395

 

6

پوهنحی کمپیوتر ساینس وپوهنحی زمین شناسی

1396

 

7

پوهنحی فارمسی وپوهنحی هنر ها

1397

 

8

ایجاد دیپارتنت تاریخ در پوهنحی ادبیات ودیپارتمنت ریاضی در پوهنحی تعلیم وتربیه بخش شبانه

1393

 

9

 ایجاد دیپارتمنت علوم وفرهنگ اسلامی بخش شبانه در تعلیم وتربیه

1394

 

10

ایجاد دیپارتمنت اداره ودیپلوماسی بخش شبانه حقوق وعلوم سیاسی ودیپارتمنت فقه وقانون بخش شبانه شرعیات

1395

 

11

ایجاد دیپارتمنت انگلیسی بخش شبانه پوهنحی ادبیات

1396

 

 

 

ایجاد زیر بنا ها از سال 1392 الی سال 1397

شماره

تعمیر

سال اعمار

هزینه

ملاحظات

1

اعمار تعمیر پوهنحی اقتصاد وتعمیر ادیتوریم

1392

12لک دالر

 

2

اعمار تعمیر تدریسی پوهنحی تعلیم وتربیه که حداقل چهل اتاق داشته باشد

1393

2ملیون دالر

 

3

اعمار تعمیر پوهنحی طب وپوهنحی ژوزنالیزم

1394

4ملیون دالر

 

4

             اعمار تعمیر کتابخانه وآی تی

1394

یک ملیون دالر

 

5

اعمار تعمیر پوهنحی انجنیری

1395

17لک دالر

 

6

اعمار تعمیر پوهنحی کمپیوتر ساینس وپوهنحی زمین شناسی

1396

2.5ملیون دالر

 

7

اعمار تعمیر پوهنحی فارمسی وپوهنحی هنرها

1397

2ملیون دالر

 

مجموع هزینه اعمار تعمیرات از سال 1392 الی سال 1397 مبلغ 14400000دوازده ملیون وچهارصد هزار دالر امریکایی تخمین گردیده است.

تجهیز لابراتوار در پوهنحی های مختلف از سال 1392الی سال 1397

شماره

تجهیزات

سال

هزینه

ملاحظات

1

تجهیز ویدیوکنفرانسها

1392

520هزار  دالر

 

2

تجهیز لابراتوار پوهنحی تعلیم وتربیه

1393

150000دالر

 

3

تجهیز لابراتوار پوهنحی زراعت

1393

یک لک دالر

 

4

تجیهزلابراتوار پوهنحی طب

1394

4لک دالر

 

5

تجهیز لابراتوار پوهنحی انجنیری

1395

3لک دالر

 

6

تجهیز لابراتوار پوهنحی زمین شناسی

1396

2لک دالر

 

7

تجهیز لابراتوار پوهنحی فارمسی

1397

3لک دالر

 

8

تجهیز وسایل پوهنحی هنرها

1397

1لک دالر

 

 مجموع هزینه تجهیزات لابراتوار ها مبلغ دوملیون و چهارصد هزار دالر امریکایی تخمین گردیده است.

ازدیاد تشکیل اداری پوهنتون بدخشان طور تخمینی از سال 1392الی 1397

شماره

تشکیل تزئیدی

تعداد

سال

ملاحظات

1

تشکیل کارمندان اداری

25

1392

 

2

تشکیل کارمندان اداری

30

1393

 

3

تشکیل کارمندان اداری

35

1394

 

4

تشکیل کارمندان اداری

30

1395

 

5

تشکیل کارمندان اداری

37

1396

 

6

تشکیل کارمندان اداری

40

1397

 

ازدیاد تشکیل استادان پوهنتون بدخشان طور تخمینی از سال 1392 الی 1397

شماره

تشکیل استادان

تعداد

سال

ملاحظات

1

استادان پوهنحی های مختلف

20

1392

 

2

استادان پوهنحی های مختلف

30

1393

 

3

استادان پوهنحی های مختلف

36

1394

 

4

استادان پوهنحی های مختلف

45

1395

 

5

استادان پوهنحی های مختلف

50

1396

 

6

استادان پوهنحی های مختلف

60

1397

 

 

تشکیل کارکنان خدماتی پوهنتون بدخشان طور تخمینی از سال 1392 الی 1397

شماره

تشکیل کارکنان خدماتی

تعداد

سال

ملاحظات

1

کارکنان خدماتی پوهنتون وپوهنحی  های مختلف

25

1392

 

2

کارکنان خدماتی پوهنتون وپوهنحی  های مختلف

35

1393

 

3

کارکنان خدماتی پوهنتون وپوهنحی  های مختلف

38

1394

 

4

کارکنان خدماتی پوهنتون وپوهنحی  های مختلف

40

1395

 

5

کارکنان خدماتی پوهنتون وپوهنحی  های مختلف

45

1396

 

6

کارکنان خدماتی پوهنتون وپوهنحی  های مختلف

50

1397

 

ازدیاد محصلان در پوهنحی های مختلف از سال 1392 الی سال 1397              

شماره

افزایش محصلان در پوهنحی سالانه

جذب سالا نه محصلان

ملاحظات

1

پوهنحی تعلیم وتربیه

500سالانه

از 1392الی 1397

 

2

پوهنحی ادبیات

500 سالانه

از 1392الی 1397

 

3

پوهنحی زراعت

150 سالانه

از 1392الی 1397

 

4

پوهنحی اقتصاد

50 سالانه

از 1392الی 1397

 

5

پوهنحی شرعیات

100 سالانه

از 1392الی 1397

 

6

پوهنحی حقوق

50 سالانه

از 1392الی 1397

 

7

پوهنحی علوم اجتماعی

250 سالانه

از 1392الی 1397

 

8

پوهنحی های مختلف که ایجاد میشود

100 سالانه

از 1392الی 1397

 

مجموع محصلان الی سال 1397 به 7000هفت هزار تن خواهد رسید.

 

تهیه کتب ممد درسی ومطالعوی غرض غنامندی کتابخانه پوهنتون بدخشان از سال 1392 الی 1397

شماره

ازدیادکتاب های ممد درسی ومطالعوی

تعداد

هزینه

سال

ملاحظات

1

   خریداری کتب ممد درسی به پوهنحی های مختلف پوهنتون بدخشان سالانه

5هزارجلد

600000

دالر

1392الی1397از

 

 

هزینه 35هزار جلد کتاب شش صد هزار دالر ام ریکایی میباشد.

تجهیزات آی تی از سال 1392الی 1397

شماره

تجهیزات

تعداد

هزینه

سال

ملاحظات

1

کمپیوتر

100پایه

50000دالر

1392الی 1397

 

2

پرینتر

40پایه

20000دالر

1392الی 1397

 

3

پریجکتور

15پایه

12000دالر

1392الی 1397

 

4

سکنر

30پایه

4هزار دالر

1392الی 1397

 

مجموعه تجهیزات آی تی 86000هشتادوشش هزاردالر میباشد.

خریداری عراده جات به پوهنتون بدخشان از سال 1392 الی 1397

شماره

نوعیت موتر

تعداد

قیمت

سال

ملاحظات

1

خریداری کاستر غرض اتقال استادان وکارمندان

4

6لک دالر

1392الی 1397

 

2

خریداری 4 کرولا غرض انتقال معاونان

4

40هزار دالر

1392الی1397

 

مجموع   هزینه خریداری موتر ها 640000شش لک وچهل هزار دالر میباشد.

 

مجموع پول انکشافی پوهنتون بدخشان ازسال 1392الی سال1397 بالغ به 20000000بیست ملیون دالر پیشبینی شده است که ذیلا تشریح میگردد.

1-   اعمارزیربناها 14400000چهارده ملیون و چهارصد هزار دالر امریکایی.

2-   تجهیزات لابراتوار پوهنحی های مختلف 2400000دوملیون وچهارصد هزار.

3-   تجهیز کتابخانه عمومی پوهنتون 600000شش لک دالر امریکایی.

4-   تجهیزات آی تی 86000هشتادو شش هزا دالر امریکایی.

5-   خریداری وسایط نقلیه 640000شش لک وچهل هزاردالر

6-   سایر مصارف دیگر 1874000یک ملیون وهشت صدو هفتادو چهار هزار دالر میباشد.

 

 

نتــــايج: در اين پلان استراتيژيک ديدگاه و اهداف پوهنتون بدخشان به گونه اي تنظيم شده است که بتواند اين پوهنتون را از وضعيت نامساعد فعلي آن به يک سيستم باکيفت عالي تبديل نمايد. به عبارت ديگر ايجاد يک سيستم وفرهنگ پوهنتونی که توان فراغت ماهرين آموزش يافته و مجهز به دانش و خلاقيت هاي لازم، براي انکشاف ملي ومنطقه وی حتی رفاه افغانستان را داشته باشد. از اين رو، اين پلان استراتيژيک محصول مشوره ها و همفکري هاي واقعي در زمينه اهداف آن دربين مراجع ذيربط مي باشد. و با آنکه تاحدي اين پلان يک پلان بلند پروازانه به نظر مي رسد ولي براي انتقال سيستم پوهنتونی به يک سيستم با کيفيت عالي که بتواند نيازهاي انکشافي منطقه وافغانستان را برآورده سازد و زمينه اشتراک موثر در دانش اقتصادي را فراهم سازد که کشورهاي جهان را به سرمنزل رشد و شکوفايي هدايت نموده است، يک امر الزامي به شمار مي آيد. بنا براين، پوهنتون بدخشان خود را متعهد به تطبيق موثر پلان پوهنتونی استراتيژک در پوهنتون و تحقق ديدگاه آن ميداند.

ومن الله توفیق