اخبار

 

           

طرح ایجاد تار ارتباطی میان دانشگاه های افغانستان،تاجیکستان و اروپایی!

درسفر رسمی یی که  اخیراً رییس دانشگاه بدخشان به کشور تاجیکستان داشت، طی دیداری با نماینده­ی دانشگاه آسیای میانه­ در خاروغ تاجیکستان، روی پیوند دادن شش دانشگاه، که دو دانشگاه آن مربوط تاجیکستان می شود وچهار دانشگاه دیگر آن مربوط افغانستان و اروپا، بحث وگفت­وگو کردند.

به گفته­ ی خسرو نظری رییس دانشگاه بدخشان، از شش دانشگاه که قرار است جهت ارتقای پیوند های بین المللی با هم مرتبط شوند، یکی دانشگاه بدخشان خواهد بود.

درهمین­حال، دلاور نماینده­­ی دانشگاه آسیای میانه­ در خاروغ تاجیکستان، گفته: دراین پیوند منطقه یی که قرار است بین دو دانشگاه اروپایی، دو دانشگاه افغانستان و دو دانشگاه تاجیکستان صورت گیرد، دانشگاه آسیای مرکزی نقش همآهنگ کننده ومیانجی را خواهد داشت.

به باور وی، این اتصال منطقه یی می تواند نقش مؤثر وهناینده یی را در راستای ارتقا واعتلای دانشگاه های مزبور درسطح منطقه یی وبین المللی داشته باشد.

از سوی دیگر، نمایند­ی دانشگاه آسیای مرکزی درخاروغ از روند رو به رشد برنامه های آموزش  دوام­دار( زبان انگلیسی وکمپیوتر) این نهاد در دانشگاه بدخشان ابراز امیدواری کرده وگفت: به زودی ها بخش حساب­داری را نیز فعال خواهند کرد.