رئیس

 

معرفی مختصر پوهنمل دکتر خسرو نظری سومین  رییس موسسه ی تحصیلات عالی و نخستین رییس پوهنتون بدخشان

پوهنمل دکتر خسرو « نظری » فرزند غریب محمد  درسال ۱۳۵۹ خورشیدی در دهکده ی جوخان ولسوالی یمگان ولایت بدخشان، دیده به جهان هستی  گشود و گام به عالم وجود و ساحت نوین زنده گی  نهاد، آموزش های ابتدایی و متوسطه  را در مکتب متوسطه چهار راهی قمبر شهر کابل فرا گرفته  و دوره ثانوی را در لیسه ده عربان واقع در قرغه ی این ولایت پی گرفت. وی با اشتراک و سپری نمودن پیروزمندانه­ی آزمون ورودی ( کانکور ) در سال  ۱۳۷۷ در پوهنتون مرکزی کابل کامیاب گردیده و به فراگیری دانش و تحصیل علم آغاز کرد.

دکتر « نظری » درسال ۱۳۸۱ آفتابی،  از رشته­ی زبان و ادبیات پارسی دری  پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون کابل  به درجه­ی عالی گواهی نامه تحصیلی دوره لیسانس خویش را دریافت کرده و در سال ۱۳۸۹ از همین پوهنتون،  سند ماستری  اخذ نمود.

دکتر « نظری » در بهار سال ۱۳۸۲ به  عضویت هیئت کادر علمی پوهنتون تخار با استقبال تمام  پذیرفته شد و پس از مدت دوسال خدمات مبتکرانه و دلسوزانه  دراین نهاد علمی،  به پوهنتون البیرونی ولایت کاپیسا تبدیل و اعزام گردید، وی در نخستین نشست دیپارتمنت زبان و ادبیات دری،  به سمت آمر  دیپارتمنت  این بخش  گزیده شد.

پس از آن در شوراهای علمی پوهنتون درسطوح مختلف علمی و فرهنگی از خود برازنده گی ها و توانمندی های بی پیشینه یی نشان داد، این سبب شد تا مسوولیت کمیته های نظم و نسق و فرهنگی پوهنحی ها را تا مدتی  عهده دار شده و به وجه احسن و به صورت مدبرانه،  این محمول را به پیش ببرد.

آقای « نظری» همچنان ازسال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ به عنوان معاون مالی و  اداری پوهنتون البیرونی ایفای وظیفه نمود.

دکتر « نظری » در سال ۱۳۹۱  خورشیدی به حیث رییس موسسه ی تحصیلات عالی  بدخشان، گماشته شد که خوشبختانه در دومین سال کاری آقای « نظری» یعنی در سال ۱۳۹۲ موسسه ی تحصیلات عالی بدخشان به پوهنتون ارتقا یافت و ایشان در بست اول به عنوان رییس پوهنتون بدخشان مقرر شدند. با  ورود آقای نظری،  پوهنتون بدخشان شاهد تغییرات و تحولات مزید در تمام ابعاد اش گردیده و به عنوان یکی از مراکز بزرگ علمی و اکادمیک در کشور مبدل شده است که در ذیل به فعالیت های قابل ملاحظه و چشمگیر دکتر نظری،  معلومات کافی اراییه می داریم .

قابل یاد دهانی است که پوهنمل خسرو « نظری » تا دو ماه دیگر مدرک دکترای خویش را از بخش زبان  وادبیات پارسی دری از کشور تاجیکستان بدست می آورد. دکتر خسرو « نظری» درمدت محدود و کوتاهی که دراین نهاد علمی رهبری آن را عهده دارشده،  تمام نیروها و توانمندی های علمی و فزیکی خویش را به کار انداخته و در جهت بهبود وضعیت پوهنتون از هر نگاه، گام های مؤثر و مثمری برداشته است.

آثار علمی و تحقیقی دکتر خسرو نظری:

شرح حال و افکار حکیم ناصرخسرو بلخی؛

رابطه زبان و اندیشه؛

رابطه زبان و لهجه.

مقالات:

بازتاب نوروز درادب پارسی؛

ماهیت لهجه؛

چیستی لهجه؛

مقاسیه دستور معاصر پارسی دری حسین یمین با دستور زبان دری عبدالحبیبحمیدی؛

نظام فعل در دستور میرزا حبیب اصفهانی و مقایسه با چهار گلزار خواجه حسننثاری؛

دستور زبان دری عبدالحبیب حمیدی و نقش آن در دستور نویسی معاصر پارسی دری؛

نگاهی بر دستور نویسی زبان فارسی دری در افغانستان.

فعالیت ها و دست آورد های دکتر پوهنمل خسرو نظری تا اکنون

مردم بدخشان، ورودِ پوهنمل دکتر  خسرو « نظری »  را که ایشان درآغاز سال ۱۳۹۱  به سمت رییس  موسسه ی تحصیلات عالی بدخشان و در سال ۱۳۹۲ بعد از ارتقای موسسه ی مذکور به پوهنتون،  به عنوان رییس پوهنتون این ولایت در بست اول، تقرر حاصل نمودند،  دوره یی خوانده اند:  پربار، پرتحرک و پر دست آورد؛ زیرا تا اکنون (۱۳۹۶) که ششمین سال کاری آقای « نظری » است، کار هایی محمود و ستوده ای در پوهنتون بدخشان صورت گرفته که مقبول و معقول مردم این ولایت واقع شده است.

هرچند مدت ۶ سال می شود که آقای « نظری» به عنوان رییس پوهنتون بدخشان  در رأس این اداره قرار گرفته است؛ اما از بابت دست آوردها  و ابتکارات، هیچ کدام از رؤسای پیشین  با وی قابل مقایسه و سنجش نیستند، از این لحاظ  درخور ذکر است که با  گام نهادن  ایشان به این حوزه ی علمی،  سیمای فزیکی و معنایی پوهنتون بدخشان  به یک باره گی عوض شده و این نهاد اکادمیک، شاهد تحول عمیق  و انقلاب ژرفی در شوؤن مختلف خود گردیده است. 

پوهنمل دکتر خسرو« نظری » که  جوان ترین رییس پوهنتون ولایت بدخشان، از آغاز زایش و مولود این نهاد تا اکنون ( ۱۳۹۶) بوده است،  بربنیاد تلاش ها وکوشش های پی گیرانه اش، پوهنتون بدخشان گواهِ دگرگونی هایی بی پیشینه ای در ساحات مختلف علمی، اداری، انکشافی و زیر بنایی بوده است. به هرزاویه و گوشه یی که در محوطه  و صحن پوهنتون نگریسته  شود، همه شهادت به تغییرات مثبت و تحول بزرگ و  صعودی این نهاد می دهند.

با  گام نهادن پوهنمل دکتر خسرو « نظری » به این حیطه علمی،  ساختار تشکیلاتی این نهاد  در بخش های کادری و اداری  با ملاک های امروزی نهاده و نهادینه شده و به شتاب،  در انقلاب و تطور است.  ازسوی دیگر،  در بخش ساخت و ساز و اعمار ساختمان ها و تأسیسات،  این نهاد خیلی متحول شده و صاحب پیکر منظم و منسجم گردیده است.

اکنون مهم ترین تغییرات و تحولاتی را که پوهنتون بدخشان با حضور پوهنمل دکتر خسرو« نظری» شاهد آن بوده است، واضح و روشن می سازیم:

فعالیت ها و دست آورد ها در بخش های علمی و اکادمیک:

 • ایجاد شورای علمی و اخذ منظوری آن از مقام محترم وزارت تحصیلات عالی؛
 • ایجاد پوهنحی شرعیات؛
 • جاد پوهنحی حقوق و علوم سیاسی؛
 • ایجاد پوهنحی علوم اجتماعی؛
 • ایجاد پوهنحی کمپیوتر ساینس؛
 • ایجاد پوهنحی شبانه؛
 • جلب و استخدام نزدیک به صد نفر کادر علمی در پوهنحی های مختلف پوهنتون؛
 • فرستادن نزدیک به  ۶۰ تن اعضای کادر علمی به بورسیه ها در داخل و خارج از کشور جهت تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد ( ماستری) و دکترا؛
 • ایجاد مجله ی علمی پوهنتون بدخشان زیر نام « فصلنامه ی علمی ـ تحقیقی پامیر » و ماهنامه پوهنتون  تحت عنوان «
 •  دانش­گستر»؛ایجاد ارتباط مؤثر، مفید،  دوامدار  و عقد قرداد ها و پیمان های علمی و اکادمیک با پوهنتون های  بزرگِ داخلی وکشور های منطقه و فرا منطقه از جمله:  تاجیکستان، ایران و چین؛
 • فعال ساختن مکتب تعلیمات مسلکی و دوامدار پوهنتون بدخشان که شاخه ای از مکتب تعلیمات مسلکی و دوامدار پوهنتون آسیای میانه می باشد و استادان و دانشجویان این نهاد اکادمیک را زبان انگلیسی،  برنامه های کمپیوتر و مهارت های حساب داری،  تدریس می کند؛
 • ایجاد کلینیک حقوقی برای دانشجویان پوهنحی  های حقوق و علوم سیاسی و شرعیات،  با همکاری بخش حاکمیت قانون دفتر محترم (  G. I .Z ) جهت فراگیری مهارت های حقوقی و قضایی که بعد از فراغت دانشجویان،  برای شان در محاکم و  نهاد های عدلی و قضایی،  خیلی مهم و مفید  تمام می شود؛
 • جلب همکاری های مرکز تحقیقات علمی بین المللی کانادا به کمک پوهنتون آسیای مرکزی بابت  کارها و فعالیت های تحقیقی و پژوهشی در پوهنحی زراعت؛
 • جلب همکاری های مادی و معنوی بعضی از مؤسسات  داخلی،  جهت چاپ مجله ی علمی پوهنتون زیر نام « فصلنامه ی علمی ـ تحقیقی پامیر»؛
 • افزایش دادن نشست های علمی ـ تحقیقی میان دانشجویان، استادان و سایر فرهنگیان بدخشان در پوهنتون؛
 • فعال ساختن ویب سایت پوهنتون؛
 • ایجاد کمیته ها در سطح پوهنتون ( کمیته ی فرهنگی، کمیته ی نظارت و ارزیابی از روند تدریس، کمیته ی نظم و نسق، کمیته ی ورزشی، کمیته ی بهداشت و محیط زیست، کمیته ی حمایه یی و مشوره دهی، کمیته ی مبارزه با فساد اداری،  کمیته ی بورسیه ها و کمیته ی امتحانات در سطح پوهنتون و پوهنحی ها).

فعالیت ها و دست آورد ها در بخش اداری و ساختار تشکیلاتی:

 •  ارتقای بست ریاست پوهنتون از بست درجه دوم به بست درجه اول؛
 • ایجاد و اخذ منظوری معاونیت  علمی؛
 • ایجاد و اخذ منظوری معاونیت مالی و اداری؛
 • ایجاد و اخذ منظوری معاونیت امور محصلان؛
 • افزایش تشکیل کادر علمی از ۳۴ بست به ۱۴۰ بست؛
 • افزایش تشکیل اداری از ۳۹ بست به ۶۰ بست که ایجاد آمریت های اطلاعات، نشرات و روابط عامه، امور محصلان،  مدیریت تکنالوژی معلوماتی، مدیریت عمومی کتابخانه، مدیریت جندر و... از مهمترین هایی این تشکیل می باشد؛
 • افزایش کارکنان خدماتی از ۴۷ بست به ۸۲ بست؛
 • وصل نمودن پوهنتون به شبکه ی فایبر نوری؛
 • ایجاد سایت پلانِ پوهنتون، به کمک بنیاد محترم آقا خان؛
 • بدست آوردن چهار عراده موتر مودل بالا( یک عراده لندکروزر و سه عراده کاستر جهت انتقال استادان و کارمندان از خانه به محیط کار و عکس آن؛
 • بدست آوردن نزدیک به ۷۰ پایه کمپیوتر، ۳۰ پایه پروژکتور ( نور افکن) و یک پایه جنراتور از نهاد های مختلف خیریه و شخصیت های بزرگ و دانش دوست کشور.

فعالیت ها و دست آورد ها در بخش مبارزه با فساد اداری و شفافیت وظیفه یی:

 • ایجاد کمیته ی مبارزه با فساد اداری و کار و پیکار جدی در امر نابودی  فساد و  کاغذ پرانی و ایجاد اصلاحات گسترده در عقد قرار داد ها که میلیون ها افغانی،  نسبت به سال های گذشته،  به نفع نظام چرخیده و به خزینه ای دولت افزود شده است که در دو بخش ذیل به آن می پردازیم:

 بدل اعاشه ی  دانشجویان:

 • مجموع  پول بدل اعاشه ی دانشجویان که دوباره به عواید دولت انتقال شده است، مبلغ  یک میلیون و شش صد و نود و یک هزار و چهار صد و نود و هفت افغانی (۱۶۹۱۴۹۷) می باشد:
 • تحویلی مبلغ  یک صد و چهار هزار و هفت صد و هشتاد و نه ( ۱۰۴۷۸۹ ) افغانی  از پول اضافه حواله شده ی بدل اعاشه ی دانشجویان در سال ۱۳۹۳ خورشیدی به خزانه ای دولت که سند آن موجود است؛
 • تحویلی مبلغ یک صد و هفتاد و چهار هزار و نه صد و هشتاد و هفت ( ۱۷۴۹۸۷) افغانی از پول بدل اعاشه ی دانشجویان به عواید دولت در سال ۱۳۹۴ خورشیدی که سند آن در اداره وجود دارد؛
 • تحویلی مبلغ یک صد و بیست وهشت هزار و شش صد و شصت و چهار ( ۱۲۸۶۶۴) افغانی  پول اضافه حواله شده ی ۱۸ تن از دانشجویانِ که  حضور فزیکی نداشته اند، به عواید دولت؛
 • تحویلی دوباره ی مبلغ یک میلیون و یک صد و هشتاد و شش هزار و  نه صد و سی و نه افغانی ( ۱۱۸۶۹۳۹) به خزانه ای  دولت از بابت پول بدل اعاشه ی ۱۷۸ دانشجو که حضور فزیکی نداشتند؛ اما بدل اعاشه ی شان اجرا شده بود؛
 • همچنان واپس دهی مبلغ نود و شش هزار و یک صد و بیست و هفت افغانی ( ۹۶۱۲۷) از درک پول بدل اعاشه ی دانشجویان به خزانه ی حکومت.

 قرار داد های مواد اعاشه یی دانشجویان:

 • از سال ۱۳۹۱ خورشیدی بدینسو از بابت قرار داد های مواد اعاشوی دانشجویان، مبلغ نه  میلیون و نه صد و هفتاد هزار ( ۹۹۷۰۰۰۰۰ ) افغانی به خزانه ی دولت نفع رسیده است که در ذیل به  وضاحت و روشنی، معلومات می دهیم:
 • از اثر تجدید نظر در یک قلم مواد اعاشوی دانشجویان در سال ۱۳۹۱ مبلغ
 • ( ۴۷۰۰۰۰ ) افغانی به خزانه ی دولت نفع رسیده است؛
 • از اثر عقد قرار داد مواد اعاشوی دانشجویان در سال ۱۳۹۲ مبلغ دو میلیون و شش صد هزار افغانی ( ۲۶۰۰۰۰۰) به خزانه ی دولت، نفع واقع شده است؛
 • از اثر قرار داد مواد اعاشوی و نان خشک دانشجویان خوابگاه،  در سال ۱۳۹۵ در مقایسه به سال ۱۳۹۴،  مبلغ یک میلیون و هفت صد هزار( ۱۷۰۰۰۰۰) افغانی به خزانه ی حکومت نفع صورت گرفته است؛
 • از اثر قرار داد مواد اعاشوی دانشجویان در سال ۱۳۹۶ در مقایسه با سال ۱۳۹۵ مبلغ  پنج میلیون و دو صد هزار( ۱۲۰۰۰۰۰) افغانی به خزانه ی دولت، نفع  وارد شده است.

 فعالیت ها و دست آوردها در بخش اعمار، ساخت و ساز و انکشافات زیربنایی:

 • اعمار ساختمان لیلیه نسوان ( خوابگاه بانوان) به بهای نزدیک به یک میلیون دالر به همکاری کشور آلمان توسط موسسه  محترم (G. I. Z
 • اعمار تعمیر تدریسی پوهنحی زراعت و اعمار طعام خانه ی لیلیه ی ذکور ( خوابگاه پسران) به هزینه ی یک میلیون دالر از طرف دفتر محترم آقا خان؛
 • اعمار تعمیر تدریسی در سه منزل و اعمار تعمیر ادیتوریم در یک منزل با تمام تجهیزات آن از بودجه ی انکشافی وزارت تحصیلات عالی به هزینه ی چهل و چهار میلیون افغانی؛
 • اعمار تعمیر تدریسی در سه منزل از بودجه ی انکشافی وزارت تحصیلات عالی به هزینه ی چهل و چهار میلیون افغانی؛
 • بدست آوردن بخشی از تأسیسات آلمانی ها واقع در میدان هوایی در ساحه ی ۲۵ جریب زمین به هزینه ای ده میلیون دالر که هم اکنون پوهنحی های حقوق و علوم سیاسی و شرعیات در آن جا فعالیت می کنند؛
 • اعمار تشناب های عصری و ترمیم و رنگمالی تعمیر اداری واقع شهر جدید به ارزش یک لک ( ۱۰۰۰۰۰)  دالر از بودجه ی انکشافی وزارت تحصیلات عالی کشور؛
 • حفر یک حلقه چاه عمیق از بودجه ی عادی وزارت تحصیلات عالی به ارزش پنج لک( ۵۰۰۰۰۰) افغانی؛
 • اعمار تشناب های عصری در محوطه ی پوهنتون واقع دشت شهدا، لیلیه ی نسوان در شهر جدید و در محوطه ی پوهنحی تعلیم و تربیه واقع شهر کهنه به ارزش یک لک و پنجاه هزار ( ۱۵۰۰۰۰) دالر؛
 • اعمار تعمیر کتاب خانه ی پوهنتون  در سه منزل از بودجه ی انکشافی وزارت تحصیلات عالی به هزینه ی سی و سه ( ۳۳۰۰۰۰) میلیون افغانی؛
 • مسدود ساختن چهار طرف ۵۶ جریب زمین پوهنتون واقع دشت شهدا با سیم خار دار به هزینه ای پنج صد هزار ( ۵۰۰۰۰۰ ) افغانی از بودجه ی وزارت تحصیلات عالی؛
 • اعمار یک محراب مسجد با تمام تجهیزات آن  در دو منزل،  برای دانشجویان پسر و دختر،  به همکاری مالی بانوی نجیب و رسالتمند کشور الحاج بی بی ظاهره « ربانی» همسر پروفیسور برهان الدین « ربانی»  رییس جمهوری اسبق و شهید صلح کشور؛
 • اعمار یک محراب مسجد در محوطه ی پوهنتون واقع دشت شهدا به همکاری مالی الحاج جاوید « ابراهیمی » یک تن از شهروندان بدخشان.

فعالیت ها و دست آورد ها در بخش دانشجویان:

 •  مجموع دانشجویان در سال ۱۳۹۱ به ۱۹۳۱ نفر می رسید؛ اما در سال ۱۳۹۶ به ۵۱۴۱ تن می رسد؛
 • جذب دانشجویان در سال ۱۳۹۱ به ۱۰۷۵ نفر می رسید؛ اما در سال ۱۳۹۲ به ۲۲۲۵ تن افزایش یافت و در سال ۱۳۹۷ این نهاد علمی ظرفیت پذیرش  نزدیک به سه هزار دانشجو را دارد.پوهنتون بدخشان در سال ۱۳۹۱ فقط ۱۴۵ نفر فارغ داده است؛ اما در سال ۱۳۹۶ فارغان این نهاد اکادمیک به یک هزار و بیست  ۱۰۲۰ تن می رسید.

فعالیت ها و دست آورد ها در بخش بهداشت  و محیط زیست:

 

 •  ایجاد کمیته ی بهداشت و محیط زیست  برای پاکی و نظیف نگه داشتن تعمیر های تدریسی، لیلیه ی پسران و دختران،  محوطه ی پوهنتون و اطراف آن؛
 • توزیع سی هزار (۳۰۰۰ ) اصله درخت از باغ پوهنتون برای نهاد های مختلف دولتی و غیر دولتی جهت ایجاد یک محیط سبز و به دور از آلودگی؛
 • ایجاد و احداث پارک های سبز و زینتی در محوطه ی پوهنتون  به همت والای کارمندان و کارکنان زحمت کش و پر تلاش پوهنتون؛
 • ساخت و ساز گلخانه های زیبا و جمیل در محوطه ی پوهنتون به همکاری استادان و دانشجویان پوهنحی زراعت و کارکنان خدماتی؛
 • ایجاد فارم کوچک مالداری در پوهنحی زراعت پوهنتون.

در آخر می توان گفت که دوره ای کاری دکتر خسرو « نظری» از دوره های طلایی پوهنتون  بدخشان بوده و در این دوره، پوهنتون از نگاه  مادی و معنوی رشد قابل ملاحظه و قابل ملموسی داشته است.

دکتر نظری، این دست آورد ها را مرهون لطف خداوند علیم، همکاری های وزارت تحصیلات عالی و کمک های بدون قید و شرط شهروندان با فرهنگ بدخشان می داند.

دکتر خسرو « نظری» برای هم وطنان اش وعده می سپارد که در راستای بهبود وضعیت پوهنتون، از هیچ نوع سعی و تلاش دریغ نمی ورزد و به کار و  پیکارش در جهت رشد پوهنتون،  همچنان ادامه می دهد.

آقای نظری می گوید که بزرگترین آرزویش تأمین صلح دوامدار در کشور و بلند رفتن سطح دانش شهروندان افغانستان می باشد.

از بارگاه خداوند حکیم برای این مرد فرزام و فرزانه، قوت بیشتر و توفیق مزید تر تمنا داریم تا به اهداف شان برسند و در راستای خدمت گزاری برای کشور شان، بیشتر از پیش، گام بردارند.

تهیه و ترتیب:  آمریت اطلاعات، نشرات و روابط عامه ی پوهنتون