آمریت امورمحصلان

 بیوگرافی مختصر میرویس عابر آمر امور محصلان پوهنتون بدخشان

میرویس " عابر "  فرزند عبدل  دقیقا 32  سال قبل از امروز، درسال 1363آفتابی دریک خانواده متدین و روشنفکر در ناحیه چهارم شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان،  چشم به عالم هستی گشود.

نامبرده درسال 1370خورشیدی، شامل لیسه نجیب الله « شهید» گردیده و دوره ابتدایی و متوسطه را در لیسه مزبور به پایان رسانید.

آقای عابر در سال 1381 از لیسه عالی کوکچه به درجه عالی فارغ گردیده و در اواخرسال متذکره شامل امتحان ورودی ( کانکور) گردید که موفق شد تا به دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه بلخ راه یابد؛ اما متاسفانه روی مشکلات و موانع موجوده وقت، نتوانست به تحصیلات عالی خویش ادامه دهد.

 موصوف بعد از فراگیری برنامه های درسی کوتاه مدت و درازمدت، درسال 1383 خورشیدی در یکی از مکاتب،  در مربوطات ریاست معارف ولایت بدخشان به صفت آموزگار مقرر گردید و تا اواخرسال 1385 وظیفه مقدس و مبارک آموزگاری را به عهده داشت.

آقای « عابر » همزمان با اینکه تدریس می کرد،  شامل موسسه عالی تربیه معلم ولایت بدخشان گردیده و تحصیلات خویش را الی صنف چهاردهم در رشته « کیمیا» ارتقا بخشید.

عابر  در اواخر سال 1385 از مربوطات ریاست معارف،  به مربوطات ریاست تحصیلات عالی تبدیل شده و بحیث مدیرعمومی تدریسی دانشکده تعلیم وتربیه دانشگاه بدخشان مقررشد واین وظیفه  را تا نیمه ی سال 1391خورشیدی،  عهده داربود.

میرویس « عابر» انسان صبور، با پشت کار و خلاق است و تمام تلاش اش بر این است که بتواند برای دیگران خدمت کند.

قابل یاد دهانی است که عابر درسال 1392 نظر به علاقه وافر که به ادامه تحصیل داشت،  دوباره شامل امتحان ورودی ( کانکور) شد که خوشبختانه در بخش شبانه در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه بدخشان پذیرفته شد و در سال 1396 آفتابی از رشته زبان و ادبیات پارسی دری با نمرات کادری،  مدرک کارشناسی ( لیسانس ) بدست آورد.

میرویس عابر  در سال 1391 بعد ازسپری نمودن موفقانه ای امتحان رقابتی اصلاحات اداری  و خدمات ملکی کشور،  به حیث آمر امورمحصلان و فارغان دانشگاه بدخشان انتخاب گردید و تا فعلا دراین موقف، اجرای وظیفه مینماید.

لازم به یاد آوری است که موصوف طبع ظریف شعری دارد و بخشِ از  اشعارش در ماهنامه‌ی «  دانش گستر » که از آدرس دانشگاه بدخشان چاپ می شود، ماهنمامه‌ی ریاست اطلاعات و فرهنگ  وهمچنان در « چته آشیانه گل و بلبل » اثر نویسنده  و شاعر شهیر بدخشان، عبدالواصیل « لطیفی » به چاب و نشر رسیده است.

در آخر نیک و بجاست گفته شود که میرویس « عابر » به دلیل فعالیت ها،  زحمات و تلاش های شبانه روزی اش در جهت رفع مشکل دانشجویان و فارغان دانشگاه بدخشان،  از سوی نهاد های مختلف، بویژه از طرف مقام ولایت، شورای ولایتی ولایت بدخشان و ریاست دانشگاه مورد تقدیر قرار گرفته و تقدیر نامه ها دریافت نموده است.

 از خداوند منان،  برای آقای « عابر» مؤفقیت های بزرگ و سترگ تمنا داریم.

 وظایف مربوط به آمریت امورمحصلان  دانشگاه بدخشان در مطابقت به لایحه وظایف:

 • طرح وترتیب پلان کاری هفته وار،ماهوار، ربعوار وسالانه به منظور دستیابی به اداف پیش بینی شده.
 • رهنمایی وهمکاری با بخش های مربوطه به منظور تطبیق اهداف پیش بینی شده.
 • کنترول ونظارت از امور یومیه ثبت نام، دیتابیس محصلان وامور فارغان بخاطر حصول اطمینان از اجراات با کیفیت.
 • نظارت از طی مراحل توزیع دیپلوم وترانسکریپت فارغان جهت ایجاد یک سیستم دقیق وشفاف.
 • همکاری با شورای فرهنگی در جهت عرضه بهتر فعالیت های اجتماعی محصلان.
 • معرفی محصلان ممتاز به پروگرام های تحصیلی خارج از کشور جهت رشد وانکشاف علمی محصلان.
 • وارسی از طی مراحل توزیع کارت هویت ومعرفی محصلان جدید الشمول به پوهنحی های مربوطه.
 • وارسی از ترتیب وتطبیق تقسیم اوقات های درسی وامتحانات وسط ونهایی سمسترپوهنحی ها.

 نظارت از امور شمولیت مجدد، منفکی،تاجیل، وتبدیلی محصلان پوهنتون.

 • کنترول از جریان امتحانات وسط ونهای سمستر محصلان پوهنحی ها به منظورحصول اطمینان از روند شفاف امتحانات.
 • نظارت از جمع آوری وتنظیم نتایج امتحانات  محصلان غرض حفظ ونگهداری آن در شعبات مربوطه.
 • اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از جانب آمر مربوطه محول می گردد.

 

ایجاد آمریت امور محصلان در چوکات پوهنتون بدخشان و شمه‌یی از اجراات انجام شده در این آمریت تا سال 1396

با توجه  به سعی و تلاش خستگی نا پذیر هیئت رهبری به خصوص  دکتر خسرو « نظری » رییس زحمت کش و سخت کوش پوهنتون بدخشان که در اوایل سال 1391 سمت ریاست پوهنتون بدخشان را به عهده گرفت، آمریت امورمحصلان در سال 1391 در ساختار تشکیلاتی پوهنتون بدخشان ایجاد گردید و آقای میرویس « عابر » که قبلا طی پنج سال تمام، مدیر تدریسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان  بود و تجربه وافر که در بخش امورمحصلان داشت،  بعد از سپری نمودن موفقانه ی امتحان از طریق پروسه رقابت آزادِ اصلاحات اداری و خدمات ملکی،  به صفت آمر امورمحصلان ریاست پوهنتون بدخشان معرفی گردید و اجراات خویش را زیر سایه ای معاونت امور محصلان در روشنی لوایح، طرزالعمل ها و مقررات ریاست پوهنتون، آغاز نمود که این فعالیت ها در ذیل به گونه ی مختصر و موجز یاد آوری میگردد؛ اما قبل از آن مروری کوتاهی می کنیم بر دیپارتمنت ها، تعداد پوهنحی ها و محصلان پوهنتون بدخشان:                                                                                                              

پوهنتون بدخشان درسال 1391 داری سه پوهنحی یعنی پوهنحی تعلیم و تربیه، ادبیات و علوم بشری وزراعت بود که در این سه پوهنحی به تعداد (2000) محصل، مصروف تحصیل بودند، خوشبختانه به اساس سعی و تلاش وافر رییس خردمند و فرزانه ای پوهنتون بدخشان  دکتر خسرو « نظری » پوهنحی های اقتصاد، شرعیات، کمپیوترساینس، حقوق وعلوم سیاسی و علوم اجتماعی در چوکات پوهنتون بدخشان منظور گردیده و به فعالیت اکادمیک آغاز نمودند که فعلا این نهاد علمی دارای ۸ پوهنحی و ۲۳ دیپارتمنت باشد. همچنان پوهنحی شبانه نیز در چوکات پوهنتون بدخشان، فعال می باشد.

لازم به یاد آوری است که بیش از پنج هزار (۵۰۰۰ ) دانشجو، در بخش های روزانه و شبانه ی پوهنتون بدخشان مصروف تحصیل اند. 

 

این هم فعالیت ها و دست آوردهای آمریت امور محصلان پوهنتون بدخشان که زیر سایه ای معاونت امور محصلان کار می کند:                 

 • قبل از ایجاد آمریت امورمحصلان در چوکات ریاست پوهنتون بدخشان،  به هیچ عنوان دیپلوم  فارغان از طریق این نهاد علمی طی مراحل و اجرا نمی گردید که با ایجاد آمریت امورمحصلان دیپلوم فارغ التحصیلان از طریق این آمریت برای اولین بار در ریاست پوهنتون بدخشان چاپ گردیده وبعد از طی مراحل قانونی در اختیار فارغان پوهنحی های فارغ ده پوهنتون بدخشان قرار گرفت و می گیرد؛
 • طی نامه رسمی از طریق رسانه های سمعی و بصری ولایت بدخشان،  از تمام  فارغان ادوار مختلف پوهنتون بدخشان تقاضا به عمل آمد تا به منظور طی مراحل و اخذ دیپلوم شان به آمریت امورمحصلان پوهنتون بدخشان مراجعه نمایند که خوشبختانه تعداد زیاد از فارغان ادوار مختلف این نهاد علمی، با توجه به اطلاعیه های صادرشده، عنوانی ریاست پوهنتون بدخشان مراجعه نموده و بعد از طی مراحل اصولی،  دیپلوم خویش را اخذ نمودند؛
 • نمرات دوره تحصیلی (ترانسکریپت) دانشجویان فارغ التحصیل،  قبل از سال 1391 بصورت غیر معیاری، در شکل های مختلف و متفاوت،  بصورت قلمی ترتیب و برای فارغان سپرده می شد که خوشبختانه در زمینه با مشوره های نیک هیئت رهبری پوهنتون بدخشان و رهنمایی وهدایات مسوولان محترم وزارت تحصیلات عالی،  توجه جدی و همه جانبه صورت گرفته و ترانسکریپت فارغان، بعد از سال 1391 بصورت معیاری مطابق نمونه های وزارت محترم تحصیلات عالی، بصورت  تایپ و کمپیوتری ترتیب و به دسترس فارغان محترم قرار گرفت که این پروسه تا اکنون بدون کدام سکتگی به پیش برده می شود؛

 • درقسمت ثبت نام و معرفی محصلان جدید الشمول که سالانه از طریق ریاست محترم امتحانات کانکور وزارت محترم تحصیلات عالی، به پوهنتون بدخشان معرفی می شوند، توجه جدی و همه جانبه صورت گرفته و همچنان در قسمت برگه های ثبت نام محصلان جدید الشمول،  تغییرات کلی بوجود آمده  و این پروسه مانند سایر پوهنتون های معتبر کشور به  پیش برده می شود که خوشبختانه  با سعی و تلاش که در زمینه صورت گرفت، این پروسه در سال 1396 بشکل آنلاین، صورت پذیرفت و ثبت نام محصلان جدید الشمول هشت پوهنحی پوهنتون بدخشان از صورت کلاسیک برآمده و به صورت  برقی از طریق انترنیت ثبت نام شده و به پوهنحی های مربوط،  معرفی گردیدند؛

 • با درنظرداشت سهولت برای فارغان پوهنتون بدخشان، آمریت امورمحصلان این نهاد علمی دیپلوم فارغ التحصیلان سال 1395 هشت پوهنحی پوهنتون بدخشان را که تعداد شان به 1100 قطعه میرسد، بصورت عموم در پوهنتون بدخشان طی مراحل نموده و از طریق وزارت تحصیلات عالی نیز طی مراحل کرده و در اختیار فارغان محترم قرار داد که از یک سو فارغان از سرگردانی در مرکز خلاص شدند و از طرف دیگر از کرایه و سفریه که درقسمت طی مراحل دیپلوم هایشان در وزارت تحصیلات عالی به مصرف می رسید، رهایی یافتند؛ همچنان این پروسه برای فارغان سال 1396 نیز قابل تطبیق وعملی می باشد؛

 • شهرت فارغان پوهنتون بدخشان از اولین دوره الی سال 1394خورشیدی،  دیتابیس شده و کار دیتابیس بالای شهرت فارغان سال های بعدی جریان دارد، همچنان آمریت امورمحصلان پوهنتون بدخشان در نظردارد در آینده ی نه چندان دور، شهرت تمام  محصلان پوهنتون بدخشان را در بخش های روزانه و شبانه،  دیتابیس کرده و در زمنیه،  معیاری تر عمل نماید؛

 • درقسمت تهیه، ترتیب و یکسان سازی شهرت فارغان پوهنحی های هشتگانه پوهنتون بدخشان برای مدیران عمومی تدریسی پوهنحی ها، طی جلسات متعدد،  رهنمایی های همه جانبه صورت گرفت و شهرت فارغان پوهنتون بدخشان در مطابقت به نمونه های ارسالی وزارت محترم تحصیلات عالی، به زبان های انگلیسی و دری ترتیب  شده  و سالانه به صورت منظم و یکسان به ریاست محترم عمومی امورمحصلان،  ارسال میگردد؛
 • درقسمت دوسیه سازی اسناد بخش امورمحصلان پوهنتون بدخشان، توجه جدی صورت گرفته و تمام مکاتب و اسناد های که مربوط به آمریت امورمحصلان می گردد، مانند نتایج کانکور، نتایج امتحانات سمسترهای پوهنحی های هشتگانه، اسناد تبدیلی محصلان، اسناد تاجیلی، اسناد لیلیه و بدل اعاشه، اسناد رفع تاجیل و ادامه تحصیل محصلان و اسناد های ثبت نام،  بخش بندی و تنظیم گردیده است.

 • پایان نامه های تحصیلی فارغ التحصیلان پوهنتون بدخشان بصورت دقیق و اصولی  طی مراحل شده و به منظور غنامندی و استفاده سالم از آنها، رسما به کتابخانه عمومی پوهنتون بدخشان فرستاده شده است و این روند ادامه دارد.