یک گام دیگر بسوی حکومتداری خوب!

یک گام دیگر بسوی حکومتداری خوب!

دانشگاه بدخشان، نخستین دانشگاهی است که امسال برای فارغان خود از مقطع تحصیلی لیسانس، همزمان با جشن فراغت، دیپلوم توزیع کرد. 
به اساس سعی و تلاش هیٲت رهبری دانشگاه بدخشان، کارمندان امور فارغان و مدیران تدریسی، دانشجویان دانشکده های اقتصاد و علوم اجتماعی همزمان با جشن فراغت شان، دیپلوم گرفته بودند و حالا هم خوشبختانه دیپلوم دانشجویان فارغ شده ای دانشکده های زبان و ادبیات، تعلیم و تربیه، زراعت، شرعیات، حقوق و کمپیوتر ساینس بعد از طی مراحل، به دانشگاه بدخشان مواصلت ورزیده است. 
دانشجویان عزیز می توانند که جهت اخذ دیپلوم خود، به ریاست دانشگاه حضور یابند. 
قابل یاد دهانی است که دانشگاه بدخشان، نخستین دانشگاهی است که دیپلوم فارغان خویش از مقطع تحصیلی لیسانس را، به اسرع وقت آماده نموده و به دانشجویان تقدیم داشته است/ می دارد. 
قبل از این، دانشجویان فارغ شده مکلف و مجبور بودند که جهت طی مراحل دیپلوم خود، با قبول مصارف گزاف به پایتخت کشور بروند و مشکلات فراوانی را متحمل شوند؛ اما حالا دانشجویان با مراجعه به ریاست دانشگاه بدخشان، دیپلوم اخذ می کنند و نیازی به رفتن به کابل ندارند.
دانشگاه بدخشان با طِیبِ خاطر، خود را برای خدمتگزاری شایسته و افضل و مبارزه با بروکراسی، مسوول و مکلف می داند و در این راستا از هیچ گونه زحمت و تلاش، فروگذاشت نمی کند. 
هیٲت رهبری دانشگاه بدخشان، از اراییه ی خدمات بموقع، ارزشمند و بی شایبه ی وزارت محترم تحصیلات عالی کشور، نیز سپاسگزاری می نمایند.

دفتر مطبوعاتی دانشگاه بدخشان