کار کانکریت ریزی سرک های داخل دانشگاه بدخشان تکمیل و مورد بهره برداری قرار گرفتند:

کار کانکریت ریزی سرک های داخل دانشگاه بدخشان تکمیل و مورد بهره برداری قرار گرفتند:

امروز سه شنبه برابر با نهم دلو، طی یک مراسم در محیط دانشگاه بدخشان، با حضور پاسوال احمد فیصل " بیگ زاد " والی ولایت بدخشان، پوهنمل دکتر خسرو " نظری " رییس دانشگاه، معاونان و استادان دانشگاه، انجنیر عبدالواجد " عاطفی" رییس شهر سازی و مسکن، فروغ " برسام" رییس دفتر مقام ولایت و تعداد از شهروندان، سرک های داخل دانشگاه بدخشان که از بودجه ی غیر مشروط وزارت مالیه، کانکریت شده اند، با قطع نوار، مورد بهره برداری قرار گرفتند.

در این مراسم، پوهنمل دکتر خسرو " نظری " رییس دانشگاه بدخشان صحبت نمود و از توجه خاص پاسوال احمد فیصل " بیگ زاد " والی بدخشان، سپاسگزاری کرد.

رییس دانشگاه بدخشان گفت: والی صاحب، به نهاد های علمی و اکادمیک احترام خاص دارند و همیشه تلاش شان بر این است که دانشگاه بدخشان به شگوفایی برسد.

آقای نظری، همکاری های والی ولایت بدخشان را در راستای کانکریت ریزی سرک های دانشگاه قابل ملاحظه دانست و خواهان توجه بیشتر نسبت به این نهاد علمی و اکادمیک شد.

دکتر نظری، پیرامون فرصت ها و چالش های دانشگاه بدخشان، به شکل مفصل معلومات اراییه کرد و از مسوولان خواست که در تٲمین امنیت دانشگاه، تلاش جدی کنند.

پاسوال احمد فیصل " بیگ زاد " والی ولایت بدخشان در صحبت هایش، دانشگاه را یک مکان مهم، علمی و ارزشمند خواند.

والی بدخشان گفت: ما در گذشته فقط دانشگاه کابل را داشتیم که جوانان از ولایات مختلف به آنجا جهت تحصیل می رفتند؛ اما خوشبختانه حالا در اکثر ولایات کشور، دانشگاه ها وجود دارند که جوانان مصروف کسب علم و دانش اند.

آقای بیگ زاد، دانشگاه بدخشان را یکی از نهاد های ارزشمند تحصیلی عنوان نمود و اضافه کرد که افتخار این نهاد علمی، برای مردم شریف و با فرهنگ بدخشان بر می گردد.

والی ولایت بدخشان، در قسمت از صحبت هایش افزود که حکومت محلی توجه خاص به دانشگاه بدخشان دارد و در راستای رشد و بهبود این نهاد اکادمیک، از هیچ گونه تلاش دریغ نمی ورزد.

کانکریت ریزی سرک های دانشگاه بدخشان، ده میلیون افغانی هزینه برداشت و کار آن حدود شش ماه را در برگرفت.

دفتر مطبوعاتی دانشگاه بدخشان