پنج کارگاه آموزشی در سه ماه اخیر در دانشگاه بدخشان

پنج کارگاه آموزشی در سه ماه اخیر در دانشگاه بدخشان

دانشگاه بدخشان در سه ماه اخیر به ابتکار، حمایت و پشتیبانی پوهنمل دکتر خسرو نظری، کارگاه های آموزشی ذیل را به همکاری نهاد های مختلف مدنی راه اندازی نموده که خوشبختانه نتایج قابل ملاحظه و درخور ارجی بدست آورده است:

  •  کارگاه آموزشی شرح کد جزا به همکاری بنیاد آسیا که مستفید شوندگان این کارگاه استادان، حقوق دانان، سارنوالان، قضات، فعالان جامعه ی مدنی و دانشجویان بودند؛
  • کارگاه آموزشی زیر نام « محیط آموزشی پاسخگو به جندر به حمایت و همکاری دانشگاه آسیای میانه. در این کارگاه آموزشی ، دانشجویان دانشکده ی تعلیم و تربیه اشتراک نموده بودند.
  • نشست علمی – تخصصی در مورد اهمیت ترجمه زیر عنوان «  کانون جهانی داد و ستد اندیشه» به همکاری دیپارتمنت ژورنالیزم.در این نشست، استادان دانشگاه، نویسندگان، مترجمان، فرهنگیان و دانشجویان شرکت کرده بودند
  • کارگاه آموزشی تحت عنوان « پیامد های ناگوار مهاجرت » به همکاری گروه فرهنگی هنر سالار در صحن دانشگاه بدخشان تدویر گردیده بود که دانشجویان دانشکده های دانشگاه بدخشان در این کارگاه آموزشی حضور داشتند و سود بردند.
  • کارگاه آموزشی زیر نام « چگونه در محیط علمی و اکادمیک رفتار کنیم» برای دانشجویان صنوف اول دانشگاه به همکاری مسوولان دانشکده ها.

برگزاری کارگاه های آموزشی در دانشگاه ها، یک کار محمود و نکو بوده و استادان و دانشجویان  را در راستای نزدیک شدن به اهداف شان کمک شایانی می کند.

دانشگاه بدخشان در زمینه ی برگزاری کارگاه های آموزشی  و نشست های علمی و تخصصی، گام های متین و وثیق برداشته و تا اکنون فعالیت های چشمگیری داشته است