هیئت رهبری دانشگاه از دانشکده ی تعلیم و تربیه دیدار کردند

هیئت رهبری دانشگاه از دانشکده ی تعلیم و تربیه دیدار کردند

پوهنمل دکتر خسرو « نظری » رییس دانشگاه بدخشان، پوهنمل نیازمحمد « ذاکری » معاون علمی و پوهنمل عبدالمجید « عبیدی » معاون امور محصلان، به ادامه ی نظارت از دانشکده ها، امروز از روند تدریس در دانشکده ی تعلیم و تربیه، نظارت نموده و به استادان و دانشجویان هدایات لازم دادند.
پوهنمل دکتر خسرو « نظری » رییس دانشگاه در کلاس های درسی دانشجویان صحبت نموده و موارد مهم و لازم را برای استادان و دانشجویان اشاره نمود.

رییس دانشگاه بدخشان به پیشنهادهای اعضای کادر علمی و دانشجویان نیز گوش داده و برای شان وعده سپرد که به چالش های آنها به اسرع وقت رسیدگی می شود.
همچنان در جلسه ی فوق العاده ی که در ریاست دانشکده ی تعلیم و تربیه تدویر گردید، پیرامون توزیع بورسیه ها برای اعضای کادر علمی دانشگاه، بویژه اعضای کادر علمی دانشکده ی تعلیم و تربیه به شکل مفصل صحبت صورت گرفت.

 

در این جلسه ابتدا اعضای کادر علمی دانشکده ی تعلیم و تربیه، نگرانی های خویش را در ابعاد مختلف، بویژه توزیع بورسیه ها در مقطع ماستری و دکترا مطرح نموده و از رییس دانشگاه خواستند که مشکلات شان را با هیئت رهبری وزارت تحصیلات عالی در میان بگذارد.
دکتر « نظری » برای شان وعده داد که به زودی به مشکلات اعضای کادر علمی دانشکده ی تعلیم و تربیه رسیدگی صورت می گیرد و در این مورد با پوهنمل دکتر نجیب الله « خواجه عمری » وزیر تحصیلات عالی کشور صحبت می کند.

رییس دانشگاه بدخشان گفت که تا اکنون بیش از ۵۰ درصد اعضای کادر علمی دانشگاه بدخشان تا سویه ی کارشناسی ارشد ( ماستری ) تحصیل نموده اند و روند اعزام بقیه استادان هم به تحصیل در مقطه ماستری به  داخل و خارج از کشور، ادامه دارد.

دکتر « نظری » برای استادان دانشکده ی تعلیم و تربیه وعده سپرد که در راستای اعزام آنهایی که تا هنوز مؤفق نشده اند مدرک ماستری بگیرند، تلاش می کند و از هیچ گونه سعی دریغ نمی ورزد.
نظارت سامانمند و روشمند از دانشکده ها و از جریان تدریس، به رشد دانشگاه از لحاظ کمی و کیفی

می انجامد و سبب می شود که یک نهاد علمی و اکادمیک به مؤفقیت های فراوان دست یازد.