ورکشاپ شرح کد جزا پایان یافت

ورکشاپ شرح کد جزا پایان یافت

ورکشاپ سه روزه زیر عنوان « شرح کد جزا » که به میزبانی دانشگاه بدخشان و بنیاد آسیا تدویر گردیده بود، امروز سه شنبه به پایان رسید.
در این ورکشاپ، به تعداد 120 تن از ولایات بدخشان، تخار، کندز و بغلان اعم از اساتید دانشگاه، سارنوالان، منسوبین امنیتی، فعالان حقوق بشر، فعالان جامعه ی مدنی و دانشجویان، از طبقه ی ذکور و اناث اشتراک کرده بودند.
این ورکشاپ سه روزه به دو بخش تقسیم گردیده بود:
بخش اول شامل تلاوت قرآنکریم، پخش سرود ملی و سخنرانی های پوهنمل دکتر خسرو نظری رییس دانشگاه بدخشان، رییس عدلیه ی ولایت بدخشان، رییس سارنوالی استیناف بدخشان، نماینده ی انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان و مدیر عمومی برنامه های بخش حاکمیت قانون و حکومت داری خوب بنیاد آسیا می شد که پیرامون راه اندازی این ورکشاپ و اهمیت، طی مراحل و اهداف کد جزا، به شکل مفصل صحبت نمودند
بخش دوم ورکشاپ، شرح کد جزا بود که توسط شارحین محترم هر یک دکتر احمد رضا صادقی، دکتر عیدی محمد احمدی و دکتر علی شاه حسن زاده، اراییه گردید
شارحین، کد جزا را در مدت سه روز به اشتراک کنندگان به شکل مفصل و همه جانبه توضیح داده و اعضای ورکشاپ را در روشنی قرار دادند.
همچنان در این ورکشاپ سه روزه، اشتراک کنندگان پرسشها و نگرانی های خویش را پیرامون کد جزا و مزایا و نواقص آن، مطرح نموده و از طرف شارحین پاسخ دریافت کردند
ورکشاپ شرح کد جزا قبل از این در کابل پایتخت کشور برگزار گردیده بود و قرار است در دیگر ولایت های کشور نیز راه اندازی شود
این برنامه با صحبت ها و نتیجه گیری های پوهنمل دکتر خسرو نظری رییس دانشگاه بدخشان و جمع بندی دکتر علی شاه حسن زاده پایان پذیرفت.