کار کانکریت ریزی سرک های دانشگاه بدخشان افتتاح شد

کار کانکریت ریزی سرک های دانشگاه بدخشان افتتاح شد

۱۷/۶/۱۳۹۷

کار کانکریت ریزی سرک های داخل دانشگاه بدخشان، با حضور هیئت بلند رتبه ی داخلی و خارجی افتتاح شد.

در مراسم که به همین مناسبت در محوطه ی دانشگاه بدخشان برگزار گردیده بود، دکتر همایون قیومی مشاور ارشد ریاست جمهوری و سرپرست  وزارت مالیه، شهزاده گل آریوبی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، سفیر چین مقیم کابل، پاسوال احمد فیصل بیک زاد والی بدخشان، پوهنمل دکتر خسرو نظری رییس دانشگاه، داکتر بشیر احمد صمیم رییس شورای ولایتی و تعداد از علما، متنفذین، فعالان جامعه ی مدنی، اصحاب رسانه ها و مطبوعات، استادان و دانشجویان اشتراک نموده بودند

در این مراسم پوهنمل دکتر خسرو نظری رییس دانشگاه بدخشان به ایراد سخن پرداخت و تشریف آوری مهمانان داخلی و خارجی را به بدخشان و خصوصا دانشگاه، تبریک گفت.

دکتر نظری پیرامون تاریخچه ی دانشگاه بدخشان، معلومات اراییه نمود و از توجه حکومت وحدت ملی به ولایت بدخشان وبویژه دانشگاه ، تشکری کرد.

آقای نظری  افتتاح کار کانکریت ریزی سرک های داخل دانشگاه را یک گام مثبت بسوی ترقی و تعالی دانشگاه خواند و افزود که این برای دانشگاه بدخشان کافی نیست و چالش های زیادی فرا راه این نهاد علمی و اکادمیک وجود دارد.

رییس دانشگاه بدخشان با استفاده از فرصت، چالش های جدی را که فرا راه این نهاد علمی و اکادمیک وجود دارد، برشمرد و از مقامات خواست که در راستای حل آن اقدام کنند.

دکتر نظری، نبود یک آزمایشگاه مجهز و معتبر در دانشگاه، کمبود قسمی تعمیر خوابگاه آقایان و بانوان، کمبود کتاب های علمی و مطالعه ای را از چالش های عمده و اساسی دانشگاه بدخشان عنوان نمود.

رییس دانشگاه بدخشان از مقامات عالی رتبه ی حکومت وحدت ملی و سفیر چین مقیم کابل خواست که به بدخشان و دانشگاه این ولایت توجه ی خاص داشته باشند و در راستای حل چالش های فوق توجه کنند.

دکتر همایون قیومی مشاور ارشد ریاست جمهوری و سرپرست وزارت مالیه ی کشور، وعده سپرد که ولایت بدخشان مورد توجه ی شان است و از هیچ نوع همکاری برای مردم بدخشان و بویژه برای دانشگاه، دریغ نمی کنند.

مشاور ارشد ریاست جمهوری و سرپرست وزارت مالیه ی کشور همچنان وعده داد که در راستای رفع مشکلات ذکر شده، عطف توجه می کند.

آقای قیومی  در قسمت از صحبت هایش گفت:  واقعا دانشگاه بدخشان در چند سال اخیر رشد قابل ملاحظه ی نموده است و حکومت برای رشد هر چه بیشتر این نهاد علمی و اکادمیک، همکار جدی است.

این مقام عالی رتبه ی حکومتی همچنان اضافه نمود:  پیشنهاد های تان را در راستای بهبود وضعیت کمی و کیفی دانشگاه، می توانید که از طریق معاون علمی وزارت تحصیلات عالی به وزارت مالیه بفرستید تا در قسمت حل آن توجه شود و برای تان کمک صورت بگیرد.

همچنان در این سفر وزیر مخابرات و تکنلوژی معلوماتی و سفیر خلق چین مقیم کابل، برای مردم بدخشان و دانشگاه وعده ی همکاری نمودند.

قابل یاد دهانی است که هزینه ی کانکریت ریزی سرک های داخل دانشگاه بدخشان، ده ملیون افغانی است و از بودجه ی غیر مشروط  وزارت مالیه ی کشور پرداخت می گردد.

کار کانکریت ریزی سرک های داخل دانشگاه، شش ماه وقت را در بر می گیرد.