رییس دانشگاه بدخشان از طرف مجتمع جامعه ای مدنی لوح تقدیر دریافت نمود

 رییس دانشگاه بدخشان از طرف مجتمع جامعه ای مدنی لوح تقدیر دریافت نمود

پوهنمل دکتر خسرو نظری رییس دانشگاه بدخشان به پاس کارکرد ها و فعالیت های قابل ملاحظه و ستوده اش نسبت به دانشگاه، مورد تقدیر مجتمع جامعه ای مدنی بدخشان قرار گرفت.

در همایش که به همین مناسبت در تالار کنفرانس های دانشکده ای کشاورزی دانشگاه بدخشان برگزار گردید، پوهنمل دکتر خسرو « نظری » رییس دانشگاه، استاد سیف الدین « ساییس » رییس مجتمع جامعه ای مدنی، معاونان و استادان دانشگاه، فعالان مدنی، اصحاب رسانه ها، خبرنگاران و دانشجویان حضور داشتند.

در این همایش، نخست استاد سیف الدین « ساییس » رییس مجتمع جامعه ای مدنی بدخشان به ایراد سحن پرداخت و از کارهای ملموس و محسوس دکتر خسرو« نظری » رییس دانشگاه، ستایش کرد.

استاد ساییس، رییس دانشگاه بدخشان را شخص فعال، دلسوز و خدمت گزار به جامعه و خصوصا به نهادهای علمی و اکادمیک عنوان نمود و اضافه کرد که دانشگاه بدخشان در چند سال اخیر از نگاه کمی و کیفی رشد قابل ملاحظه ای نموده است.

آقای « ساییس » در قسمت از صحبت هایش گفت: این دست آورد های بزرگ در دانشگاه بدخشان تنها مرهون زحمات شخص رییس دانشگاه نه؛ بل نتیجه ای زحمات تیم کاری دانشگاه است.

رییس جامعه ای مدنی بدخشان، از رییس، معاونان، استادان و دانشجویان تشکری نمود و از همه خواست که در قسمت بهبود وضعیت دانشگاه باید بیشتر از پیش تلاش کنند.

نامبرده از مردم بدخشان خواهش نمود که با دانشگاه همکاری همه جانبه کنند و در این راستا کنار دکتر پوهنمل خسرو « نظری » رییس دانشگاه بدخشان قرار گیرند.

سخنران دیگر این همایش، دکتر خسرو« نظری » رییس دانشگاه بود که نخست از این احساس مجتمع جامعه ای مدنی تشکری و اظهار سپاس نمود و پیرامون دانشگاه بدخشان، معلومات اراییه کرد.

رییس دانشگاه گفت که این نهاد علمی و اکادمیک در سال ۱۳۹۱ خورشیدی از موسسه ای تحصیلی به دانشگاه ارتقا یافت که فعلا دارای پنج هزار دانشجو، بیش از یک صد و چهل نفر کادر علمی، هشت دانشکده و بیست و سه رشته ای علمی می باشد.

دکتر نظری اضافه نمود که در حال حاضر بیش از ۷۰ تن کادر علمی این نهاد اکادمیک تا سویه ای ماستری تحصیل داشته و روند اعزام بقیه استادان هم به تحصیل در مقطع ماستری ادامه دارد.

دکتر نظری دست آورد های مادی و معنوی دانشگاه را مرهون همکاری های مردم دانست و از همگان تشکری کرد.

آقای نظری گفت: به کمک خداوند بزرگ و حمایت مردم تلاش داریم تا دانشگاه بدخشان به عنوان یک نهاد علمی معتبر در سطح کشور، عرض اندام کند.

رییس دانشگاه بدخشان در حالی از طرف مجتمع جامعه ای مدنی مورد تقدیر قرار می گیرد که قبل از این نیز از سوی مجلس سنا، مقام ولایت، نهاد های حامی جوانان و ... به پاس خدمات ارزنده اش، لوح تقدیر دریافت نموده بود

به دکتر پوهنمل خسرو نظری و اعضای کادر علمی دانشگاه بدخشان، مؤفقیت و پیروزی تمنا داریم