دانشجویان دانشکده های حقوق و شرعیات از برنامه ی کلینیک حقوقی مستفید شدند.

دانشجویان دانشکده های حقوق و شرعیات از برنامه ی کلینیک حقوقی مستفید شدند

همایشی زیر عنوان « سومین دور فراغت دانشجویان دانشکده های حقوق و علوم سیاسی و شرعیات  از برنامه ی کلینیک حقوقی» از طرف رهبری دانشگاه بدخشان  به همکاری بخش حاکمیت قانون دفترG. I. Zدر قصر کوکچه برگزار گردید.

در این همایش داکتر گل محمد بیدار معاون مقام ولایت، دکتر خسرو نظری رییس دانشگاه بدخشان، احمد ضیا رحمانی رییس بخش حاکمیت قانون دفتر جی آی زید،قضات، استادان دانشگاه، اصحاب رسانه ها، روزنامه نگاران، دانشجویان وتعداد از فرهنگیان شرکت نموده بودند.

ابتدا دکتر خسرو نظری رییس دانشگاه بدخشان به ایراد سخن پرداختو ضمن اینکه قدوم مهمانان را گرامی داشت، فراغت ۶۷ دانشجوی دانشکده های حقوق و شرعیات را از برنامه ی کلینیک حقوقی تبریک گفت و این را گام بزرگ در راستای دروس عملی دانشجویان دانست.

دکتر نظری در صحبت هایش گفت: از نخستین روزی که  مسوولیت ریاست دانشگاه بدخشان را بدوش گرفتم، در فکر این بودم که چگونه زمینه ی کارهای عملی را برای دانشجویان فراهم سازم.

رییس دانشگاه بدخشان علاوه نمود که جهت فراهم نمودن زمینه ی  کارهای عملی  دانشجویان با مؤسسات و دفاتر مختلف صحبت نمودیم تا به فضل خداوند بزرگ و کمک و همکاری مؤسساتو نهاد ها توانستیم که مکتب تعلیمات مسلکی و دوامدار آسیای میانه را در بخش آموزش زبان انگلیسی و کمپیوتر و برنامه های کلینیک حقوقی را برای دانشجویان دانشکده های حقوق و شرعیات مهیا نماییم.

دکتر نظری از مکتب مسلکی و داومدار آسیای میانه وهمچنان بخش حاکمیت قانون دفتر جی آی زید، تشکری نمود و از آنها خواست که به همکاری های شان با دانشگاه بدخشان ادامه دهند.

دکتر گل محمد بیدار معاون مقام ولایت نیز در این برنامه سخنرانی کرد و چنین برنامه ها را ابتکار بزرگ در جهت رشد داشته های علمی دانشجویان عنوان نمود.

احمد ضیا رحمانی رییس بخش حاکمیت قانون دفتر جی آی زید ضمن صحبت هایش به همکاری های شان با دانشگاه بدخشان وعده نمود و موجودیت برنامه های کلینیک حقوقی را برای دانشجویان دانشکده های حقوقو شرعیات مهم و ارزنده خواند.

در این همایش استاد احمد فاروق « هورخش » سرپرست دانشکده حقوق و علوم سیاسی، عبدالمنان «ابو عمرو» سرپرست دانشکده ی شرعیات، استاد صبغت الله « آرین » ترینر برنامه های کلینیک حقوقی، استاد عصمت الله همدمی مسوول برنامه ی کلینیک حقوقی و چند تن دیگر نیز صحبت کرده و چنین برنامه های مهم آموزشی را برای خود کفایی دانشجویان ارزشمند و بهامند دانستند.

لازم به یاد آوی هست که این سومین دور فراغت دانشجویان دانشکده های حقوق و علوم سیاسی و شرعیات از برنامه ی کلینیک حقوقی بود که در آن ۶۷ دانشجو اعم از پسر ودختر بهره مند شدند.

این همایش با اجرای یک محکمه ی تمثیلی از طرف دانشجویان که در برنامه ی کلینیک حقوقی آموزش دیده بودند و با نتیجه گیری و جمع بندیبه پایان رسید.