افزایش نشست های علمی و تخصصی در دانشگاه بدخشان

افزایش نشست های علمی و تخصصی در دانشگاه بدخشان

آموزش، پژوهش، تجربه و عمل از مسوولیت های عمده و اساسی نسل سوم دانشگاهی هست و خوشبختانه دانشگاه بدخشان در این اواخر  گام های بزرگی را در این راستا برداشته است.

برگزاری نشست های علمی و تحقیقی به ابتکار هیئت رهبری، استادان و دانشجویان دانشگاه بدخشان می رساند که این نهاد علمی رسالت اش را عمیق و دقیق درک نموده و دارد به سوی تعالی و شکوفایی گام  برمی دارد.

در سال جاری تحصیلی، ده ها نشست علمی و پژوهشی در دانشگاه بدخشان برگزار گردید که به استقبال گرم دانشجویان و فرهنگیان روبرو شد و چنین برنامه ها مورد تمجید و ستایش قرار گرفت.

 آسیب شناسی مطبوعات محلی بدخشان، شناخت زبان پارسی دری و نقش ارتباطی آن در افغانستان، زن و جایگاه آن در دین مقدس اسلام، بدخشان در گستره اقتصاد، نقش رسانه ها در آموزش و پرورش، چیستی و چرایی سواد رسانه ای،  نقد و رونمایی صور بی اسرافیل اثر منیر احمد بارش و... ازنشست های علمی و تخصصی بود که در ماه های آخر به ابتکار هیئت رهبری، استادان و دانشجویان دانشگاه بدخشان برگزار گردید.

پوهنمل خسرو نظری رییس دانشگاه، برگزاری نشست های علمی ـ تحقیقی را اقدام بجا و سنجیده شده در راستای بهبود کیفیت تحصیل و معیار های نوین تدریس می داند.

دکتر نظری می گوید: نشست های علمی و تحقیقی در دانشگاه یک نیاز مبرم هست و مسوولیت خود می دانیم که چنین برنامه های سازنده را جهت رشد استعداد های نسل جوان  کشور راه اندازی نماییم.

پوهنمل نیازمحمد ذاکری معاون علمی دانشگاه بدخشان، ضمن اینکه راه اندازی همایش های علمی را وظیفه ی عمده ی نهاد های اکادمیک می داند، تاکید می ورزد که نسل جوان کشور باید مبتکر و فعال بوده باشند و از برنامه ها و نشست های علمی و فرهنگی، استفاده ی بزرگ کنند.

استاد مجیب الرحمن جویا، استاد بخش ژورنالیزم دانشگاه بدخشان، تدویر نشست های علمی و پژوهشی را در دانشگاه می ستاید و به این عقیده هست که دانشگاه کانون علم و عمل هست و دانشجویان باید اندیشمند و خلاق به جامعه تقدیم شوند.

استاد جویا، برگزاری برنامه های علمی و هدفمند را از رسالت دانشگاه های  پویا و خلاق  می داند.

زرغونه رحمانی دانشجوی دانشگاه بدخشان به این باور هست که همایش های علمی و تحقیقی، دانشجویان را عزت نفس می بخشد و برای جوانان جرئت می دهد تا استعداد و توانایی های خویش را به نمایش بگذارند و رشد دهند.

صلاح الدین قاری زاده سخنگوی دانشگاه می گوید که هیئت رهبری و استادان دانشگاه بدخشان برنامه و هدف دارند تا به راه اندازی بیشتر نشست های علمی و خرد محور بپردازند و جوانان توانمند، شایسته و نخبه را از این نهاد علمی فارغ دهند.

این نشست های علمی و تحقیقی در حالی در دانشگاه بدخشان برگزار می شود که وزارت علوم  کشور از بازنگری و معیاری سازی نصاب تحصیلی در دانشگاه ها سخن می گوید و به زودی در این مورد اجماع ملی راه  اندازی می کند.