نقد و رونمایی صُورِ بی‌اسرافیل

نقد و رونمایی صُورِ  بی‌اسرافیل 

«صور بی اسرافیل» دومین گزینه‌ی شعری منر احمد بارش اخیراً طی همایشی در دانشگاه بدخشان به نقد و برسی گرفته شد. این همایش با حضور دکتور خسرو نظری رییس دانشگاه بدخشان، استادان و شماری فرهنگیان  برگزار شد.

 اقبال حسام استاد گروه ادبیات پارسی دانشگاه بدخشان و شرح شیون یک تن از شاعران این دیار این کتاب را از دو زاویه‌ی مختلف به نکته‌گیری و نقد گرفتند. حسام بیشتر از زاویه‌ی عروض و اوزانی شعری اثر نامرده را بررسی کرد، ولی آقای شیون بیشتر روی جنبه‌های هنری آن انگشت گذاشته و تصویر پردازی‌های شاعر را به توضیح و تحلیل گرفت.

 

گفتنی‌ست، پیش از صور بی اسرافیل از  منیر احمد بارش، آثاری به‌نام‌های هلاکوهای سرگردان، خوبان‌پارسی‌گو و دختران شهر ابریشم به منصه‌ی چاپ رسیده است.