نقد و رونمایی، سنت ستوده‌ی قرن!

نقد و رونمایی، سنت ستوده‌ی قرن!

فصل‌نامه‌ی علمی - تحقیقی پامیر، مسوولیت های بشری روشن‌فکران و تاریخ روزنامه نگاری بدخشان، طی همایشی در دانشگاه بدخشان به نقد و بررسی گرفته شد.

در این همایش پوهنمل خسرو نظری رییس دانشگاه بدخشان پیرامون اهمیت نقد و نقادی و جایگاه علم سخنان مفصلی ایراد نمودند. وی افزود: دانشگاه باید یک محیط خاطره آفرین باشد، کسانی که به این‌جا می آیند، باید با انبوهی از خاطره های مثبت و زیبا و آگاهی های لازم بروند.

متعاقباً، پوهنوال فضل الحق فضلی، معاون امور محصلان دانشگاه استاد شهید پیام وزیر تحصیلات عالی را که در پیوند به چاپ نخستین شماره‌ی فصل‌نامه‌ی پامیر ارسال کرده بود، به خوانش گرفته و تحقیق و تدریس را از بزرگ‌ترین وظایف استادان برشمردند.

در همین حال، سیف الدین سایس رییس مجمتع جامعه مدنی بدخشان، در رابطه به معضلات و چالش های کنونی بدخشان سخنانی ایراد فرموده و دانش اندوزی و کسب علم را یگانه راه تنویر اذهان و روشنگری و نور افزایی در جامعه‌ی کنونی بدخشان دانستند.

سوی دیگر، دکتر شمس علی شمس، سرپرست بنیاد آغان در ولایت بدخشان، در برهه‌ی کنونی کثرت اندیشی را امر راه گشا و تیغی برای بریدن گردنِ دگم نگری و جزم اندیشی دانسته، تاکید بر تساهل و تسامح و هم‌دیگر پذیری کردند. وی کار پیامبران را روشنگری و گردن زدن جهل در جامعه‌ی جهل زده‌ی آن زمان دانسته و تاکید به الگو گیری از آن نمودند.

ورق دیگر همایش که به نقد کتب مسوولیت های بشری روشن‌فکران و تاریخ روزنامه نگاری بدخشان اختصاص داده شده بود؛ با نقد استاد قاسم رشیدی از استادان فرهیخته‌ی شرعیات دانشگاه بدخشان آغاز شد.

رشیدی از بام بلند معرفت و از قله‌ی شامخ فلسفه‌ی زبان، مسوولیت های بشری روشن‌فکران را  به تحلیل گرفته و برجسته‌گی های اثر مذکور در محضر همه آفتابی نموده  به معرفی گرفت.

 

وی بافت معانی و الفاظ، هم‌سویی و هم‌سفری و هم‌خوابه‌گی شکل و محتوا را در اثر فوق، از زیبایی و رسایی آن دانسته و حاضران را توصیه به مطالعه‌ی آن کتاب نمود.

در همین حال، سمیع الله سیحون استاد دانش‌سرای بدخشان و خبرنگار خبیر این دیار، کتاب مسوولیت های بشری روشن‌فکران را قریه به قریه و کوچه به کوچه گشت و گذار نموده؛ گوهر های ناب و نایابی را از کشور مسوولیت های بشری روشن‌فکران به پیشگاه حاضران پیش‌کش نمود.

سیحون که نگاه اش درباره‌ی اثر فوق کاملاً ایجابی بود، تنها به عنوان نکته‌ی سلبی گفت: مارکس را نباید در جمع روشن‌فکران شمرد.

 

اما، نویسنده‌ی اثر فوق، گفت: دغدغه های مارکس که می خواست یک جامعه‌ی برابر و  عدالت محور و دادگستر را ایجاد کند، نظریه پروری اش قابل ستایش است، ولی این‌که از اندیشه های وی در عرصه های عملی و سیاسی چه استفاده هایی تاکنون شده است؛ این گونه استفاده ها از هر مکتب و اندیشه‌ی دیگری نیز صورت گرفته است.

هم‌چنان تاریخ روزنامه نگاری بدخشان اثر آقای صدیقی لعلزاد  توسط غلام محمد سوسیال به نقد و بررسی گرفته شد، البته نقد سوسیال نسبت به کتاب فوق نیز کاملاً جنبه های ایجابی داشت، اما در فرجام تنها اشارات و توصیه هایی، جهت استغنای بیشتر کتاب در چاپ های بعدی، نویسنده ازسوی منتقدان دریافت نمود.

سمیع الله سیحون، روایتی بودن محض اثر را نقصیه دانسته گفت: تحلیل و تعلیل رویداد ها به صورت جامعه شناسانه به وزنه‌ی علمی کتاب می افزاید.

در این همایش، نیازمحمد ذاکری معاون علمی دانشگاه، امام محمد ساعی استاد گروه جامعه شناسی و استاد نقیب ویدا استاد گروه ادبیات پارسی، بابت فعالیت های شایسته‌ی خویش از سوی دانشگاه بدخشان تقدیر نامه دریافت نمودند.

 

گفتنی‌ست، همایش فوق،  با جمع بندی عالمانه و ظرافت‌مندانه‌ی نیاز محمد ذاکری معاون علمی دانشگاه بدخشان پایان یافت.