نخستین گردهم‌آیی سران دانشگاه‌های ایران و افغانستان

نخستین گردهم‌آیی سران دانشگاه‌های ایران و افغانستان

نخستین نشست میان روسای دانشگاه‌های کشورهای پارسی زبان در ایران برگزار گردید، که در این همایش علمی- فرهنگی  پوهنمل خسرو نظری رییس دانشگاه بدخشان افغانستان به نماینده‌گی از کشور خود افغانستان اشتراک ورزیده و به ایراد سخن پرداخت.

در این نشست برخی مدیران و مسوولین برخی از دانشگاه‌ها و گروه‌های زبان و ادبیات پارسی شرکت ورزیده و در پایان طی فیصله‌یی  در زمینه‌های تبادل و انتشار کتاب و مقالات به زبان پارسی، فراهم سازی مجال برای دانشمندان یکدیگر جهت اشتراک در نشست‌ها و فعالیت‌های علمی، تبادل دانشجویان و اساتید جهت فراگیری و تتبع مسایل علمی، برگزاری همایش‌های علمی و جشنواره‌های مشترک و فراهم کردن ده‌ها زمینه‌ی دیگر جهت پژوهش و فعالیت‌های بیشتر مطالعاتی، توافقاتی را به صورت مشترک به امضا رسانیدند.