اخبار

 • بزرگداشت از روز معلم در دانشگاه بدحشان از روز معلم به ابتکار دانشکده ی زبان و ادبیات دانشگاه بدخشان، تجلیل و بزرگداشت گردید.

  رده : عمومی

  بزرگداشت از روز معلم در دانشگاه بدحشان از روز معلم به ابتکار دانشکده ی زبان و ادبیات دانشگاه بدخشان، تجلیل و بزرگداشت گردید. در احتفالی که به همین مناسبت در تالار دانشکده ی کشاورزی دانشگاه بدخشان تدویر گردیده بود، پوهنمل دکتر خسرو نظری...

 • پنج کارگاه آموزشی در سه ماه اخیر در دانشگاه بدخشان

  رده : عمومی

  پنج کارگاه آموزشی در سه ماه اخیر در دانشگاه بدخشان دانشگاه بدخشان در سه ماه اخیر به ابتکار، حمایت و پشتیبانی پوهنمل دکتر خسرو نظری، کارگاه های آموزشی ذیل را به همکاری نهاد های مختلف مدنی راه اندازی نموده که خوشبختانه نتایج قابل ملاحظه و درخور...

 • سمینار محیط آموزشی پاسخگو به جندر

  رده : عمومی

  سمینار محیط آموزشی پاسخگو به جندر سمینار محیط آموزشی پاسخگو به جندر، از طرف دانشگاه بدخشان به همکاری مکتب تعلیمات مسلکی و دوامدار دانشگاه آسیای مرکزی، برای دو روز در تالار کنفرانس های دانشکده ی کشاورزی دانشگاه بدخشان، تدویر گردید. این...

 • سپاسنامه

  رده : عمومی

  سپاسنامه بجا می دانم که از همکاری های بانوی فرزانه، رسالتمند، شایسته، توانمند و خدمتگزار دیارم: بی بی حاجی ظاهره « ربانی » همسر پروفیسور برهان الدین « ربانی » رییس جمهوری اسبق دولت اسلامی افغانستان و شهید صلح کشور،...

 • هیئت رهبری دانشگاه از دانشکده ی تعلیم و تربیه دیدار کردند

  رده : عمومی

  هیئت رهبری دانشگاه از دانشکده ی تعلیم و تربیه دیدار کردند پوهنمل دکتر خسرو « نظری » رییس دانشگاه بدخشان، پوهنمل نیازمحمد « ذاکری » معاون علمی و پوهنمل عبدالمجید « عبیدی » معاون امور محصلان، به ادامه ی نظارت...

 • ورکشاپ شرح کد جزا پایان یافت

  رده : عمومی

  ورکشاپ شرح کد جزا پایان یافت ورکشاپ سه روزه زیر عنوان « شرح کد جزا » که به میزبانی دانشگاه بدخشان و بنیاد آسیا تدویر گردیده بود، امروز سه شنبه به پایان رسید. در این ورکشاپ، به تعداد 120 تن از ولایات بدخشان، تخار، کندز و بغلان...

 • کار کانکریت ریزی سرک های دانشگاه بدخشان افتتاح شد

  رده : عمومی

  کار کانکریت ریزی سرک های دانشگاه بدخشان افتتاح شد ۱۷/۶/۱۳۹۷ کار کانکریت ریزی سرک های داخل دانشگاه بدخشان، با حضور هیئت بلند رتبه ی داخلی و خارجی افتتاح شد. در مراسم که به همین مناسبت در محوطه ی دانشگاه بدخشان برگزار گردیده بود، دکتر...

 • رییس پوهنتون بدخشان مورد تقدیر وزارت تحصیلات عالی قرار گرفت

  رده : عمومی

  رییس پوهنتون بدخشان مورد تقدیر وزارت تحصیلات عالی قرار گرفت پوهنمل دکتر خسرو « نظری » رییس پوهنتون بدخشان به پاس زحمات و خدمات شایسته اش در راستای بهبود، ترقی و پیشرفت جامعه ای تحصیلی و علمی کشور، از طرف وزارت تحصیلات عالی کشور...

 • عمده ترین دست آرود های دانشگاه بدخشان در سال ۱۳۹۶ خورشیدی

  رده : عمومی

  عمده ترین دست آرود های دانشگاه بدخشان در سال ۱۳۹۶ خورشیدی در بخش علمی: معرفی ۲۰ تن از اعضای کادر علمی دانشگاه بدخشان به برنامه های ماستری در داخل و خارج از کشور؛ معرفی یک تن از اعضای کادر علمی دانشگاه بدخشان به تحصیل...

 • رییس دانشگاه بدخشان از طرف مجتمع جامعه ای مدنی لوح تقدیر دریافت نمود

  رده : عمومی

  رییس دانشگاه بدخشان از طرف مجتمع جامعه ای مدنی لوح تقدیر دریافت نمود پوهنمل دکتر خسرو نظری رییس دانشگاه بدخشان به پاس کارکرد ها و فعالیت های قابل ملاحظه و ستوده اش نسبت به دانشگاه، مورد تقدیر مجتمع جامعه ای مدنی بدخشان قرار گرفت. در همایش...

صفحه 1 از 6