تاجیکستان وعده‌ی همکاری های بیشتر با دانشگاه بدخشان!

تاجیکستان وعده‌ی همکاری های بیشتر با دانشگاه بدخشان!

امید نظر اُف قنسل کشور دوست تاجیکستان، در دیداری با پوهنمل خسرو نظری رییس دانشگاه بدخشان، گفت: دانشگاه  های تاجیکستان هر گونه همکاری را که در توان شان باشد، از مردم افغانستان، به ویژه بدخشان این کشور دریغ نخواهند کرد.

وی مراودات علمی میان دانشگاه های دو کشور را در جهت رشد و ترقی و بالنده‌گی و شناخت هویت مشترک یک‌دیگر ارزنده  دانسته گفت: باید زمینه های زیادی در این راستا  فراهم  شود.

رییس دانشگاه بدخشان، در این نشست از همکاری های همه جانبه‌ی کشور دوست تاجیکستان ابراز امتنان و قدردانی نموده؛ یک جلد از مجله‎‌ی علمی پامیر که تازه نخستین شماره اش زیور چاپ یافته است، به عنوان هدیه برای آقای نظر اف اهداء کرد.

گفتنی‌ست، دانشگاه های تاجیکستان طی چهار سال اخیر میانه‌ی خوبی با دانشگاه بدخشان افغانستان داشته و تاکنون چندین بورس تحصیلی به سویه های کارشناسی ارشد و دکتری برای دانشگاه بدخشان، از نشانی دانشگاه های این کشور اعطا شده است.